Mahlzeit C Övningsbok eBook

Radiodeltauno.it Mahlzeit C Övningsbok Image

BESKRIVNING

Mahlzeit C Övningsbok är en bra bok. Den här boken skrevs av författaren Kicki Karlsson,Ann-Kristin Lindström,Gudrun Schornack. På vår hemsida radiodeltauno.it kan du läsa boken Mahlzeit C Övningsbok online.
Mahlzeit A Mahlzeit A är en allt-i-ett-bok för nybörjarna i årskurs 6. Den innehåller texter och övningar i åtta tematiskt indelade sektioner, och är avsedd för förbrukning. Temana är sådana som eleverna möter i sin vardag. Varje sektion inleds med ett överskådligt planeringsuppslag där sektionens mål, texter och övningar presenteras. Alla övningar har en symbol, så att eleverna snabbt kan se vad som övas. I A- och B-delarna, som är markerade med grön respektive blå kantfärg, lär sig eleverna grunderna. I C-delen, som är rödmarkerad, finns något svårare texter och övningar. I slutet av varje sektion görs en återkoppling till målen på planeringsuppslaget. Vid varje text presenteras de grundläggande glosorna i sin böjda form. Längst bak i boken fi nns dessutom utförliga styckeordlistor där orden presenteras i sin grundform. Textbok B, C och D Mahlzeit B innehåller fyra sektioner. Sektion 1, Neustart, fungerar som repetition för de elever som redan arbetat med Mahlzeit A, men är också en bra start för dem som börjar med tyska i årskurs 7. Sektion 2, Das bin ich, handlar om familjen och olika fritidsaktiviteter. Sektion 3, In der Stadt, innehåller bl.a. texter om Berlin, Wien och Bern. I den sista sektionen, Du als Detektiv, får eleverna lära sig att beskriva personer och lösa kluriga deckargåtor.Mahlzeit C för årskurs 8 består av fyra sektioner på följande teman: Sektion 1, Jung sein, innehåller texter om hur det är att vara ung. Sektion 2, Zuhause, handlar om olika typer av boenden. Sektion 3, Interessen, tar bl.a. upp mobiltelefoner, datorer, fotboll och musik. I den sista sektionen, Unterwegs, får eleverna lära känna de tysktalande länderna. Sektionerna i boken för årskurs 9, Mahlzeit D, behandlar ungdomskulturen i sektion 1, MEGA Das Jugendmagazin, ungdomars planer och farhågor inför framtiden i sektion 2, Zukunft, texter om kända tyskar, österrikare och schweizare i sektion 3, Wer ist wer?, samt texter om skola och traditioner i sektion 4, Drei Länder.Varje sektion är indelad i fyra delar, A (grön), B (blå), C (röd) och D (brun). Innehållet i de gröna och blå delarna leder eleverna mot godkändnivån i tyska, medan den röda delen kräver en något större arbetsinsats. Den bruna delen innehåller litterära texter. Längst bak i textboken, i Schatzkammer, fi nns minigrammatik, frasbank och alfabetiska ordlistor från tyska till svenska samt från svenska till tyska. Övningsbok B, C och D Övningsböckerna är avsedda för förbrukning, och innehåller ett stort antal övningar som eleverna kan välja bland. Varje sektion inleds med ett planeringsuppslag där innehållet respektive målen för sektionen presenteras. Här markerar eleverna de texter respektive övningar de ska arbeta med. Varje övning har en symbol som anger om eleverna övar att tala, skriva eller lyssna, eller om fokus ligger på ordinlärning eller textförståelse. I övningsböckerna finns dessutom utförliga styckeordlistor, med orden i grundform, för de gröna respektive blå delarna. Lärarhandledningarna Lärarhandledningarna innehåller lättlästa instruktioner för hur du arbetar med Mahlzeit, samt kopieringsunderlag med extraövningar, grammatikuppgifter och prov. Facit till övningsbokens uppgifter och kopieringsunderlagen hittar du på www.nok.se/laromedel. Inspelningar På elev-cd:n fi nns alla texter och de viktigaste orden och fraserna inspelade. På lärar-cd:n finns dessutom hörövningarna inspelade.Populära temahäften Temahäftena följer upp ämnen från elevböckerna, men kan också användas separat. Här finns berättande texter, artiklar, intervjuer, roliga historier, ordspråk och temabilder. Första häftet, Toi, toi, toi für dein Deutsch, har roliga övningar för nybörjare i årskurs 6. Temahäftena Tiere och Sport kan anv

FÖRFATTARE: Kicki Karlsson,Ann-Kristin Lindström,Gudrun Schornack

FILNAMN: Mahlzeit C Övningsbok.pdf

UTGIVNINGSDATUM: 2009-01-30

DIMENSIONERA: 3,96 MB

ISBN: 9789127638709

LADDA NER
LÄSA ONLINE

st Lägg i varukorg, Mahlzeit C Övningsbok, e-bok textview Lägg i varukorg Övningsböckerna är avsedda för förbrukning, och innehåller ett stort antal övningar som eleverna kan välja bland. Varje sektion inleds med ett planeringsuppslag där innehållet respektive målen för sektionen presenteras.

Nutida Musik nr 273.pdf

Balansmodellen : studiematerial för självhjälpsgrupper och anhöriggrupper anpassade för affektiva sjukdomar.pdf

En man från ingenstans.pdf

Pehr Stenbergs levernesbeskrivning. D. 4, 1796-1807.pdf

Spader dam och andra noveller.pdf

Paleo.pdf

Bo Karman : Livets penseldrag - En målares väg.pdf

Som spindeln i nätet : Kristina Laurensdotter av Aspenäsätten : centrum i sin egen släktkrets.pdf

Bombi Bitt och jag.pdf

Nio liv.pdf

Ingenting.pdf

Esaias Tegnér : texter och läsningar.pdf

Träningsmotivation - Bli motiverad för träning och motion.pdf

Med sikte på profession : akademiska yrkesutbildningar vid ett nytt universi.pdf

Från Seine, Rhen och Ruhr.pdf