Income shifting in Sweden : an empirical evaluation of the 3:12 rules. ESO-rapport 2012:04 eBook

Radiodeltauno.it Income shifting in Sweden : an empirical evaluation of the 3:12 rules. ESO-rapport 2012:04 Image

BESKRIVNING

Income shifting in Sweden : an empirical evaluation of the 3:12 rules. ESO-rapport 2012:04 är en bra bok. Den här boken skrevs av författaren none. På vår hemsida radiodeltauno.it kan du läsa boken Income shifting in Sweden : an empirical evaluation of the 3:12 rules. ESO-rapport 2012:04 online.
Omklassificerade inkomster med skattebortfall!En studie av hur omklassificering av inkomster från arbete till kapital enligt de s.k. 3:12-reglerna utvecklats sedan reglerna ändrades 2006. Författarna konstaterar bl.a. att incitamenten till omklassificering av inkomster i fåmansföretag har ökat avsevärt. De konstaterar också att detta lett till ett betydande skattebortfall. Analysen visar också på fördelningseffekter. Det är främst personer med höga inkomster som utnyttjar möjligheten till omklassificering.

FÖRFATTARE: none

FILNAMN: Income shifting in Sweden : an empirical evaluation of the 3:12 rules. ESO-rapport 2012:04.pdf

UTGIVNINGSDATUM: 2012-06-26

DIMENSIONERA: 5,31 MB

ISBN: 9789138237496

LADDA NER
LÄSA ONLINE

Alstadsæter, A och M Jacob (2012a), Income Shifting in Sweden. An Empirical Evaluation of the 3:12 Rules, rapport till Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi, ESO 2012:4, Frit-zes, Stockholm. Alstadsæter, A och M Jacob (2012b), "3:12-reglerna har blivit för generösa och används för skatteplanering", Ekonomisk Debatt, årg

När skräddarn kom till byn.pdf

52 steg mot toppen The wireless organisation.pdf

Nationens fiende : om mordet på Olof Palme.pdf

Så som skymningen älskar dig.pdf

Så tuktas en svinpäls.pdf

Om Kavalleristens anteckningar av Nikolaj Gumiljov.pdf

Ett lingonris i cocktailglas.pdf

Ymers Aforismer.pdf

Språngbenet.pdf

Verkställbarhet av beslut om lov: delbetänkande från Översiktsplaneutredningen (N 2017:02).pdf

Nya läs-träna 4.pdf

Boken om lagom.pdf

Carl Von Linne.pdf

Gömställen.pdf

Helioskatastrofen.pdf

Den mörka ängeln.pdf

Studiemedel för effektiva studier. SOU 2018:73 : Slutbetänkande från Utredningen om tryggare och effektivare studier (U 2017:06).pdf

Det naturliga åldrandet : om vägen mot gerotransendens.pdf