Härjedalen : landskapets kyrkor eBook

Radiodeltauno.it Härjedalen : landskapets kyrkor Image

BESKRIVNING

Härjedalen : landskapets kyrkor är en bra bok. Den här boken skrevs av författaren Jakob Lindblad. På vår hemsida radiodeltauno.it kan du läsa boken Härjedalen : landskapets kyrkor online.
Forskningsprojektet sockenkyrkorna, kulturarv och bebyggelsehistoria presenterar i denna rapport en sammanfattande översikt av kyrkobyggandet i landskapet Härjedalen från medeltiden till 1950. Rapporten är en del i en serie där samtliga landskap ingår. Projektresultaten kommer även att redovisas i en tryckt volym om kyrkorna i hela landet, samt genom uppgifter som i samarbete med Riksantikvarieämbetet görs tillgängliga via Internet. Det tvärvetenskapliga projektet sockenkyrkorna har med stöd från Riksbankens Jubileumsfond pågått 1996-2001. Anslaget förvaltas av Riks- antikvarieämbetet. Projektet har som mål att behandla Sveriges kyrkor byggda före 1950, med tonvikt på de ca 2 600 församlingskyrkorna. Kyrkorna och deras närmiljö studeras både som element i landskapet och i bygden, och som byggnadsverk och kyrkorum. Projektet behandlar alltså i första hand de huvudkyrkor som kan knytas till kända socknar och församlingar. Socken och församling används här som synonymer och avser den minsta territoriella enheten inom Svenska kyrkan.

FÖRFATTARE: Jakob Lindblad

FILNAMN: Härjedalen : landskapets kyrkor.pdf

UTGIVNINGSDATUM: 2016-04-29

DIMENSIONERA: 9,53 MB

ISBN: 9789172092617

LADDA NER
LÄSA ONLINE

Härjedalen är ett av de svenska landskap som har mest utpräglat (11 av 77 ord) Författare: Sven Behrens; Växtliv. Floran i Härjedalen är mycket omväxlande. Detta beror till stor del på den stora nivåskillnaden, ca 1 500 m, mellan landskapets högsta och lägsta punkt och på att berggrunden i vissa områden är mycket kalkrik.

Norr om paradiset.pdf

Ordets vertikala väsen.pdf

Detta levande offer.pdf

I hetaste laget/Oväntat besök.pdf

Konsthantverk i Sverige Del 1.pdf

Lasse i gatan : kaparkriget och det svenska stormaktsväldets fall.pdf

Glad : finn lycka i vardagen och släpp kraven på perfektion.pdf

Asiatiska smaker : försvinnande gott och enkelt att laga.pdf

Alma C Lärarens bok till 3 uppl..pdf

Tankens läkande kraft : nyckeln till välbefinnande och livsglädje.pdf

Julgodis : för små och stora sockerbagare.pdf

Good Luck A nya Key.pdf

Barnkulturens gränsland.pdf

Mitt första liv - Den gudarna älskar dör inte.pdf

Salomos sigill.pdf

Mellan jobb : omställningsavtal och stöd till uppsagda i Sverige.pdf

De otroliga åren : en handledning i problemlösning för föräldrar till barn.pdf