Att utforska praktisk kunskap : undersökande, prövande och avtäckande metoder eBook

Radiodeltauno.it Att utforska praktisk kunskap : undersökande, prövande och avtäckande metoder Image

BESKRIVNING

Att utforska praktisk kunskap : undersökande, prövande och avtäckande metoder-boken skrevs 2019-12-11 av författaren Martin Gunnarson. Du kan läsa Att utforska praktisk kunskap : undersökande, prövande och avtäckande metoder-boken i PDF, ePUB, MOBI på vår hemsida radiodeltauno.it. Du hittar också andra böcker av författaren Martin Gunnarson.
Praktisk kunskap är en oundgänglig, men ganska svårfångad, form av kunskap. För en forskare som vill utforska sin egen eller någon annans praktiska kunskap kan den upplevas SOM undflyende och svårartikulerad. Traditionella vetenskapliga metoder, skapade för att vara objektiva och repeterbara, faller ofta till föga. Så hur ska man göra? Hur kan praktisk kunskap utforskas vetenskapligt?Medverkande är forskare med anknytning till Centrum för praktisk kunskap vid Södertörns högskola. Utgångspunkten för texterna är en förståelse av metod som något som varken går att separera från forskningens sammanhang eller dess frågor och teorier. Detta innebär att forskaren ständigt måste ha ett aktivt och öppet förhållningssätt till den. Ambitionen med boken är att erbjuda en fördjupad reflektion kring ett antal såväl befintliga som möjliga metodologiska tillvägagångssätt för utforskandet av praktisk kunskap. Några av de tillvägagångssätt som diskuteras är intervjuer, deltagande observation, reflektion och gestaltade berättelser.

FÖRFATTARE: Martin Gunnarson

FILNAMN: Att utforska praktisk kunskap : undersökande, prövande och avtäckande metoder.pdf

UTGIVNINGSDATUM: 2019-12-11

DIMENSIONERA: 3,99 MB

ISBN: 9789188663832

LADDA NER
LÄSA ONLINE

Metoder för att utforska digitala miljöer, 7,5 hp ... och kunskap om, olika vetenskapliga metoder för att undersöka digitala ... Målet är att få djupare inblick och praktiska kunskaper om hur nya och etablerade vetenskapliga undersökningsmetoder inom humaniora och samhällsvetenskap kan användas för att studera den digitaliserade ...

En perfekt julafton (Ljudbok/CD + bok).pdf

Fenomenet Ingvar Kamprad : en bok om hans liv.pdf

Dit hjärtat längtar.pdf

SEK Handbok 435 - Vägledning vid användning av lågspänningskablar.pdf

Hållbar utveckling : en introduktion för ingenjörer.pdf

Att lära in svenska ute : årskurs F-9 och svenska som andraspråk.pdf

Galna väderrubriker ? 155 nyskapande exempel från kvällstidningarna.pdf

De bokstavstrogna : ett reportage om radikal islam.pdf

Alla helgons dag.pdf

Evighetsfrön : en diktsamling.pdf

Kärlekens krigare.pdf