Prestationsångest - Perfektionism eBook

Radiodeltauno.it Prestationsångest - Perfektionism Image

BESKRIVNING

Vill du läsa Prestationsångest - Perfektionism pdf boken online? Bra val. Den här boken skrevs av författaren Rolf Jansson. Att läsa Prestationsångest - Perfektionism online är nu så enkelt!
Blir du frustrerad i olika situationer för att du eller det inte är perfekt? Tycker du att det är svårt att finna njutning i olika saker eftersom det inte lever upp till dina förväntningar? Är du rädd för att misslyckas? Är du rädd för att bli granskad och bedömd och då bli avslöjad med att inte duga? Är du rädd för att bli förödmjukad om det skulle hända? Är din omöjliga strävan efter perfektion så långt gången att den berövar dig från att finna nöje i andra saker? Du kan eventuellt lida av prestationsångest eller perfektionism. Det finns inget fel i att göra sitt bästa och att försöka prestera ett bra resultat. Perfektionism borde inte heller vara något problem. Att göra någonting bra för att kunna uppnå sina mål innebär en sund relation till sig själv och omgivningen. Men perfektionism kan innebära mycket mer än bara positiva känslor av nyfikenhet, upprymdhet och välbehag. Perfektionismen kan ha kommit att följas av känslor av otillfredsställelse, skuld och frustration. En perfektionist straffar sig själv om allt inte blir perfekt. Detta kan medföra att perfektionisten avstår från att göra vissa saker om det finns misstanke att det inte kommer att bli perfekt. Detta kan, ironiskt nog, leda till ett misslyckande med att göra någonting överhuvudtaget. Den som eftersträvar perfektion eller ställer alltför höga prestationskrav på sig själv blir också sårbar för oro, ångest och får svårigheter med att koppla av.Det är inte ovanligt att den som lider av perfektionism eller prestationsångest har svårt att bestämma sig för när något är färdigt eller färdigförberett, vilket kan innebära att en stor mängd tid och energi förbrukas i onödan. Denna pågående otillfredsställelse med resultatet kan leda till allehanda fysiska och psykiska besvär. Att hålla fast vid höga prestationskrav eller perfektionism leder ofta till besvikelse och frustration. Det finns dock hjälp att hämta, en lösning som leder rakt ner till roten av det onda. Självhypnos kan hjälpa dig att komma i kontakt med och förändra ditt synsätt på perfektionism och prestationskrav på ett djupt plan, det undermedvetna. När ditt undermedvetna accepterar och tar till sig den nya informationen, så kan detta medföra snabba och varaktiga förändringar. Tänk dig hur det skulle vara att: - acceptera att det är perfekt att inte vara perfekt - inse att du inte behöver behaga alla du möter - sluta vara så kritisk mot både dig själv och andra - inse att saker och ting kan vara lagom; inte bara allt eller inget eller bara vitt eller svart Detta program hjälper dig att inse, även om det kan vara svårt att tro för vissa, att misslyckanden gör dig inte olycklig. Det är dina tankar kring misslyckandet som styr dig, men tankar kan omprogrammeras. Med hjälp av detta program kan du börja utplåna förlegade idéer angående vad som är "perfekt" och vad du "borde" ha gjort. Du kommer i stället att utveckla förmågan och tankesättet till att försöka göra vad som är rimligt eller hyfsat. Detta kommer märkligt nog att förbättra dina resultat och berika ditt liv. Självhypnos mot perfektionism och prestationsångest Självhypnos kan lindra känslor av oro, ångest och självtvivel. Denna metod kan höja ditt självförtroende och öka din självkänsla samtidigt som den kan hjälpa dig att utveckla förmågan att hitta det lugn som behövs för att komma över de onödiga känslor av självtvivel som du brottas med. Om du på ett medvetet plan kunde ha kontroll på din prestationsångest eller perfektionism, så hade detta inte längre varit något problem. Du hade då kunnat göra nödvändiga förändringar, eller hur? Att du inte lyckats måste betyda att problemet finns lagrat i ditt undermedvetna. Och detta betyder att det är där som förändringen måste...

FÖRFATTARE: Rolf Jansson

FILNAMN: Prestationsångest - Perfektionism.pdf

UTGIVNINGSDATUM: 2019-12-14

DIMENSIONERA: 2,16 MB

ISBN: 9789198594164

LADDA NER
LÄSA ONLINE

Mer konkret är det upp till tio gånger så vanligt att elitidrottare drabbas av en ätstörning. 8 Mer än 30 procent av unga elitidrottare rapporterar att de har upplevt minst ett överträningssyndrom, vilket omfattar en nedsatt prestationsförmåga, utmattning samt nedstämdhet. 9 Kända riskfaktorer för psykisk ohälsa är en stark idrottsidentitet, perfektionism, låg självkänsla ...

Lyrikvännen 6(2018).pdf

Normkreativitet i förskolan : om normkritik och vägar till likabehandling.pdf

En förrädare i familjen.pdf

Varp och inslag : bindningslära.pdf

Cirkulär enhetlig länk : CEL.pdf

Till mänsklighetens försvar : iakttagelser av krigsbrott, tribunaler och försoning.pdf

Hitta vilse.pdf

SOL 4000 Geografi 7 Elevbok.pdf

Om relationistisk socialpsykologi.pdf

Gråzon.pdf

Lean on Pete.pdf

Autismhandboken : Strategier för ökad livskvalitet.pdf

Kvinnors sexuella fantasier.pdf

D-dagen.pdf

Taoistiska berättelser : gudar och andra odödliga i den kinesiska mytologin.pdf

Tookig : att leda i osäkerhet.pdf