Det spelifierade klassrummet eBook

Radiodeltauno.it Det spelifierade klassrummet Image

BESKRIVNING

Det spelifierade klassrummet är en bra bok. Den här boken skrevs av författaren Adam Palmquist. På vår hemsida radiodeltauno.it kan du läsa boken Det spelifierade klassrummet online.
I Sverige spelar åtta av tio ungdomar spel dagligen. Spelens konstruktion engagerar deltagarna så att de blir fokuserade och motiverade att klara dem. Dessa motiverande verktyg kan plockas ur spelen och användas på andra områden för att engagera elever och få dem att prestera bättre och uppleva ett tydligare sammanhang i skolan. Metoden kallas gamification, eller spelifiering. Spelifiering omger oss hela tiden utan att vi tänker på det. Det är en slags motivationsdesign som uppmuntrar oss att påbörja, upprätthålla och avsluta uppgifter. Spelifiering handlar inte om att spela spel utan om hur kognitionsvetenskap, pedagogik och psykologi kan samspela för att öka engagemanget och arbetsglädjen i skolan. Eftersom metoden fokuserar på användaren och hur hen kan lyftas i sina prestationer är den väl lämpad för klassrummet. Det spelifierade klassrummet går igenom olika teorier om hur människan motiveras och hur vi lär oss. Boken kopplar samman teorierna till en funktionell helhet. Spelifieringens verktyg speglas mot de svenska läroplanerna, och författaren visar hur de kan användas i olika lärande-situationer. Han beskriver också hur läraren kan använda spelifieringi sin formativa bedömning samt hur metoden effektivt kan användas för att stödja elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Det spelifierade klassrummet är den första renodlade boken på svenska om spelifiering och vänder sig till lärare i grund- och gymnasieskola.

FÖRFATTARE: Adam Palmquist

FILNAMN: Det spelifierade klassrummet.pdf

UTGIVNINGSDATUM: 2018-01-03

DIMENSIONERA: 7,60 MB

ISBN: 9789144119120

LADDA NER
LÄSA ONLINE

Boken Det spelifierade klassrummet är skriven av Adam Palmquist som är fil. mag och leg. lärare. Enligt baksidan av boken är detta den första renodlade boken på svenska om spelifiering. Boken består av sju kapitel som bland annat definierar vad spelifiering är, vilka olika motivationsteorier som finns, de olika element som spel innehåller och hur de skulle kunna användas i en ...

Älvornas kulle.pdf

Assessment Center.pdf

Skog (huvudbok + supplement).pdf

LSS-boken : stöd till beslutsfattare och yrkesverksamma.pdf

Spåren på bryggan.pdf

Inkluflera - inkluderande medlemsvärvning.pdf

Järvflickan.pdf

Svenska landskapsfärger Södermanland.pdf

Mina egna ord : ett urval DN-artiklar från åren 1952-1975.pdf

Katharinakoden.pdf