Uppsala universitet 1852-1916, Vol. 2 eBook

Radiodeltauno.it Uppsala universitet 1852-1916, Vol. 2 Image

BESKRIVNING

Uppsala universitet 1852-1916, Vol. 2 är en bra bok. Den här boken skrevs av författaren Carl Frängsmyr. På vår hemsida radiodeltauno.it kan du läsa boken Uppsala universitet 1852-1916, Vol. 2 online.
Volym 2. År 1852 utfärdades nya statuter för de båda universiteten i Uppsala och Lund. Under de följande decennierna följde nya genomgripande reformer i snabb takt. Perioden fram till 1916 kan karakteriseras som en omvandlingsprocess utan motsvarighet i universitetets äldre historia: den akademiska jurisdiktionen inskränktes, kvinnliga studenter bereddes tillträde till universiteten, kungamaktens och kyrkans inflytande försvagades och den gamla korporationsmodellen underminerades i takt med att universiteten blev allt mer beroende av statsanslag. Universitetet blev allt större och en rad nya professurer inrättades, men detta innebar även att den hävdvunna kollegiala styrelseformen blev allt svårare att upprätthålla. Förändringsprocessen genererade en omfattande debatt om den akademiska friheten och universitetets förhållande till det omgivande samhället. Samtidigt skedde en vetenskaplig specialisering, vilken ledde till att många ämnen delades upp i underdiscipliner, undervisningen reformerades och - inte minst - forskningens ställning förstärktes. Universitetets uppgift skulle inte bara omfatta undervisning utan även verklig forskning. Till följd av detta blev avhandlingarna allt tjockare och 1876 beslutades att sökande till professurer skulle granskas av särskilda sakkunniga. Studieresor till utlandet blev en nödvändig förutsättning för dem som ville göra akademisk karriär. Universitetet i Uppsala blev därigenom allt mer integrerat i det internationella vetenskapssamfundet. Härtill bidrog tekniska innovationer, främst järnvägen, som väsentligt underlättade resandet. Denna historik berör universitetets plats i samhället, men skildrar även lärostrider, undervisningens organisation och vardagliga förhållanden vid fakulteterna, liksom studenternas allt viktigare roll som opinionsbildare.

FÖRFATTARE: Carl Frängsmyr

FILNAMN: Uppsala universitet 1852-1916, Vol. 2.pdf

UTGIVNINGSDATUM: 2010-10-08

DIMENSIONERA: 9,65 MB

ISBN: 9789155478353

LADDA NER
LÄSA ONLINE

Uppsala universitet 1852-1916 [Volym 2:1] 2. Edelliset kuvat. Seuraavat kuvat. lisää vähemmän . Kuvaan voi liittyä käytön rajoituksia. Katso käyttöehdot. Finna-arvio (0) Uppsala universitet 1852-1916 [Volym 2:1] DESC SOURCE. Kirja. Frängsmyr, Carl. Uppsala universitet 2010. Tallennettuna: Ulkoasu: 572 sidor.

Stadier : essäer och översikter.pdf

Glada delfiner kan simma ut och in i alla mina trånga lådor.pdf

Vi ses i Sofo.pdf

PowerPoint för Office 365 Fördjupning.pdf

Här kommer jag! : böner för och med treåringen.pdf

En annan värld : minnen från Kina 1961-62.pdf

Svenskt Biografiskt Handlexikon.pdf

Kvällarna på Pärlan.pdf

Energilandskap i förändring : Inramningar av kontroversiella lokaliseringar på norra Gotland.pdf

Den svenska nationalsocialismen-medlemmar och sympatisörer 1931-1945.pdf

Att skriva : en hantverkares memoarer.pdf

För mycket lycka.pdf

Stilla havet brinner.pdf

Mentalaren.pdf

BruksLydnad Appellklass.pdf

Svensk prosodi i praktiken : instruktioner och övningar i svenskt uttal, speciellt språkmelodin.pdf

Carl Larsson - kalender 2018 (42x46).pdf

Klassamhällets kollektiva medvetande : klass och attityder i jämförande per.pdf

Beror skrymmande på.pdf

Fiolen från Auschwitz.pdf