Äldrevård och äldreomsorg eBook

Radiodeltauno.it Äldrevård och äldreomsorg Image

BESKRIVNING

Äldrevård och äldreomsorg-boken skrevs 2014-12-18 av författaren Ann-Marie Hedman,Wallis Jansson. Du kan läsa Äldrevård och äldreomsorg-boken i PDF, ePUB, MOBI på vår hemsida radiodeltauno.it. Du hittar också andra böcker av författaren Ann-Marie Hedman,Wallis Jansson.
Äldrevård och äldreomsorg är viktiga kunskapsområden inom sjuksköterskeprogrammet. Att vårda äldre personer ger en unik möjlighet till personlig utveckling och mognad. Den nära kontakten med människor som levt ett långt liv och har ett rikt kapital av varierande erfarenhet kan ge perspektiv och insikt i ens egen tillvaro. De äldre behöver mötas av en lugn, kunnig och vänlig personal som ser till helheten och visar respekt för den äldre människan och hans eller hennes livserfarenhet. I boken Äldrevård och äldreomsorg finns kapitel eller avsnitt som i olika grad berör de sex kärnkompetenserna, som är viktiga för alla yrkesutövare inom vård och omsorg. Dessa är personcentrerad vård, samverkan i team, evidensbaserad vård, förbättringskunskap för kvalitetsutveckling, säker vård och informatik. Centralt i boken är personcentrerad vård. I personcentrerad vård med god kvalitet ska personen hela tiden vara i centrum. Därför behöver sjuksköterskan förstå hur den äldre personen upplever sin totala livssituation. I bokens samtliga kapitel presenterar olika omvårdnadsforskare varsin studie med anknytning till kapitlens innehåll. Detta höjer bokens kvalitet och ger läsaren en inblick i mångfalden av svensk omvårdnadsforskning. Innehållet i varje kapitel sammanfattas i form av huvudpunkter i slutet, där även uppgifter att reflektera över och att arbeta med går att finna. I den nyutkomna boken presenteras kunskaper från olika forskningsstudier samt från författarnas mångåriga erfarenhet inom äldrevård samt undervisning i ämnet på såväl grund- som högskolenivå. Båda författarna är medicine doktorer inom ämnesområdet omvårdnad med inriktning mot äldre. Presentation av bokens författare Ann-Marie Hedman, leg sjuksköterska, med dr inom ämnesområdet omvårdnad med inriktning mot äldre och lektor vid Röda Korsets Högskola. Hennes doktorsavhandling handlar om att vara anhörig till äldre personer som drabbats av höftfraktur. Studierna är riktade mot upplevelsen av vård och rehabilitering av personer både med och utan kognitiv nedsättning. Ann-Maries forskning behandlar även äldre hemmaboende med långvarig smärta, fallolyckor och samverkan inom vården. Wallis Jansson, leg sjuksköterska, med dr inom ämnesområdet omvårdnad med inriktning mot äldre och tidigare universitetslektor vid Karolinska Institutet. Hennes doktorsavhandling handlar om situationen för anhöriga till personer med demenssjukdom med fokus på makar och vuxna barn. Wallis har efter pensioneringen arbetat som projektledare vid Nestor FoU-center och främst arbetat med kompetensutveckling av vård- och omsorgspersonal samt med framställande av läromedel.

FÖRFATTARE: Ann-Marie Hedman,Wallis Jansson

FILNAMN: Äldrevård och äldreomsorg.pdf

UTGIVNINGSDATUM: 2014-12-18

DIMENSIONERA: 1,54 MB

ISBN: 9780273759126

LADDA NER
LÄSA ONLINE

Avgifter inom äldreomsorgen. Bestämmelser om avgifter i socialtjänstlagen. Avgifter för hemtjänst, dagverksamheter och särskilt boende regleras i socialtjänstlagen (2001:453), 8 kap, §§ 3-9. Socialtjänstlag (2001:453)

Färjan.pdf

PM: Praktisk Medicin år 2020 - terapikompendium i allmänmedicin.pdf

Varning huggorm.pdf

Sagobubblan : Iskristallens förbannelse.pdf

Änglabarnet.pdf

Lönebildning i företag lönar sig.pdf

Kalle Anka på kräftskiva : Berättelser från landet utan kultur.pdf

Min sämre hälft.pdf

Hövdingen.pdf

Tre tal mot arianerna.pdf

Huset.pdf

Livet går vidare : Älvdalen och Rättvik efter de stora häxprocesserna 1668-1671.pdf

Spegla språket åk 9 Textsamling.pdf

Maja & Måns : Två katters livsöden.pdf

Ge mig ett namn.pdf

Ekonomiska sofismer.pdf

Färder i filmens värld.pdf

Monstervågen : en studie av sanningshalten i matros J.W. Granströms äventyr på de sju haven 1914-1915.pdf

Natten, vakenheten.pdf