Kommunikationssamhället i juridiken eBook

Radiodeltauno.it Kommunikationssamhället i juridiken Image

BESKRIVNING

Kommunikationssamhället i juridiken är en bra bok. Den här boken skrevs av författaren Lena Olsen. På vår hemsida radiodeltauno.it kan du läsa boken Kommunikationssamhället i juridiken online.
Moderna medier som telefoni, radio och tv samt internet kan juridiskt behandlas t.ex. inom ramen för medierätt och rättsinformatik. Man kan emellertid också utgå från kommunikationssamhället, kanske så att en avsändare överför någon form av meddelande via ett medium till en mottagare. Tankesättet förekommer i lagstiftningen såväl uttryckligen som underförstått. Boken visar att angreppssättet kan användas för att analysera enskilda rättsregler men också grupper av regler med vad gäller moderna medier. I boken berörs även förhållandet till gängse metoder för rättsvetenskap liksom synen på ämnesområdet som helhet.

FÖRFATTARE: Lena Olsen

FILNAMN: Kommunikationssamhället i juridiken.pdf

UTGIVNINGSDATUM: 2018-01-30

DIMENSIONERA: 4,58 MB

ISBN: 9789177370338

LADDA NER
LÄSA ONLINE

Norstedts Juridik, Offentlig rätt, Associationsrätt och värdepappersrätt 288 sid, 2 uppl, 2018, Pris: 511 SEK exkl. moms Skolans arbetsmiljö — Praktiska typfall

Svenska väljare.pdf

Psykiatri, bok med eLabb.pdf

Gusem 6.pdf

Sågspån och eld.pdf

Det var en gång ett krig.pdf

Darra : om Swedenborg.pdf

Besökaren : mina 13 år bakom galler.pdf

Gran : grann, grandios och rik.pdf

Intressekonflikter och finansiella marknader.pdf

Dödergök.pdf

Lovord.pdf

Lychnos 2003 : Årsbok för idé -och lärdomshistoria.pdf

En självbiografi.pdf

Goda berättelser och gyllene ögonblick.pdf

Mörker som gör gott.pdf

Metta-meditation för självkärlek.pdf

Ett vanligt mord.pdf

Marionettspel : dramerna Dödens arlekin, En skugga och Herr sleeman kommer.pdf

Snöleopard.pdf

VIP-rummet.pdf