Vetenskapskrav på uppsatser i rättsvetenskap - handfasta tips eBook

Radiodeltauno.it Vetenskapskrav på uppsatser i rättsvetenskap - handfasta tips Image

BESKRIVNING

Vetenskapskrav på uppsatser i rättsvetenskap - handfasta tips är en bra bok. Den här boken skrevs av författaren Anna Kaldal,Gustaf Sjöberg. På vår hemsida radiodeltauno.it kan du läsa boken Vetenskapskrav på uppsatser i rättsvetenskap - handfasta tips online.
Handfasta tips om hur man uppfyller de vetenskapliga kraven på en examensuppsats i rättsvetenskap var arbetstiteln på den här boken. Den fångar bäst vad boken handlar om, men tyvärr är den lite för lång. Att det rör sig om just handfasta tips är viktigt att framhålla - konkreta råd och exempel utgör en viktig del av boken. Utgångspunkten för tipsen är de krav som ställs på allt rättsvetenskapligt författande i form av allmänna vetenskapskrav och rättsvetenskapliga krav. Därigenom omfattar framställningen såväl traditionella rättsvetenskapliga undersökningar som uppsatser som innehåller inslag av annan vetenskap. Boken är i första hand riktad till studenter som skriver examensuppsats på juristutbildningen, men också de som skriver uppsatser på andra nivåer borde kunna ha nytta av den. Liksom handledare och examinatorer. Anna Kaldal är docent och universitetslektor i processrätt vid Stockholms universitet och verksam som forskare vid Stockholms barnrättscentrum. Hennes forskning är inriktad mot bevisrätt, straffprocessrätt och barnrätt. Hon deltar återkommande i utrednings- och utvecklingsarbete hos departement och myndigheter.Gustaf Sjöberg är docent i civilrätt och universitetslektor i finansiell reglering vid Stockholms universitet och verksam som forskare vid Stockholm Centre for Commercial Law. Hans forskning är inriktad mot finansiell reglering och aktiebolagsrätt. Han är domarutbildad och har bred erfarenhet av regelgivning och beslutsfattande på det finansiella området.

FÖRFATTARE: Anna Kaldal,Gustaf Sjöberg

FILNAMN: Vetenskapskrav på uppsatser i rättsvetenskap - handfasta tips.pdf

UTGIVNINGSDATUM: 2018-06-01

DIMENSIONERA: 5,89 MB

ISBN: 9789172237247

LADDA NER
LÄSA ONLINE

Vetenskapskrav på uppsatser i rättsvetenskap - handfasta tips (Scientific Demands on Theses in Legal Science - Concrete Tips) 64 pages, Jure förlag AB, Stockholm 2018. Tillsammans med Anna Kaldal. Reglering av banker (Regulating Banks), academic dissertation, 527 pages, Jure förlag AB, Stockholm 2018.

Fantasifredag.pdf

Jag ska slå världen med häpnad.pdf

Tidigare liv-minnen av en svårt autistisk man.pdf

Idéer och skapande : kultur- och idéhistoria.pdf

Historiens hemvist I : den historiska tidens former.pdf

Lindas bröd & kakor : de 50 populäraste recepten från Lindas bakskola.pdf

Våta drömmar.pdf

Sanningar i Santara/Oskuldens pris.pdf

Polisens arbete med medborgarlöften : fallstudier från fyra områden i Sverige.pdf

Säljfesten : upplev din framgång redan nu!.pdf