Vägen in till det svenska skolväsendet. SOU 2016:35 : Slutbetänkande från Utredningen om utbildning för nyanlända eBook

Radiodeltauno.it Vägen in till det svenska skolväsendet. SOU 2016:35 : Slutbetänkande från Utredningen om utbildning för nyanlända Image

BESKRIVNING

Vill du läsa Vägen in till det svenska skolväsendet. SOU 2016:35 : Slutbetänkande från Utredningen om utbildning för nyanlända pdf boken online? Bra val. Den här boken skrevs av författaren Utbildningsdepartementet. Att läsa Vägen in till det svenska skolväsendet. SOU 2016:35 : Slutbetänkande från Utredningen om utbildning för nyanlända online är nu så enkelt!
Har haft i uppdrag att analysera vilka kunskaper och kompetenser som efterfrågas i skolväsendet, på kort och längre sikt och hur dessa behov kan matchas med de kunskaper och kompetenser som kvinnor och män som är asylsökande eller omfattas av lagen om etableringsinsatser har. Samtliga skolformer behöver förstärkas med behörig personal. Arbetsförmedlingen har kartlagt nyanlända som omfattas av lagen om etableringsinsatser. Kartläggningen har identifierat lärare, förskollärare, personer med akademisk utbildning och yrkeserfarenhet som lärare eller förskollärare.Målet med studieplaneringen är att den nyanlända ska få kännedom om vad som krävs för att uppnå lärar- eller förskollärarlegitimation. Vidare sker undervisning om det svenska skolväsendet som varvas med undervisning i det svenska språket samt praktik som matchas med den nyanländas kompetens. Satsningarna bör utvidgas så att även nyanlända akademikers kompetens och yrkeserfarenhet från skola och förskola ska kunna tas tillvara för att kunna bli yrkesverksam som behörig lärare inom det svenska skolväsendet.Särskild utredare: Ebba Östlin.

FÖRFATTARE: Utbildningsdepartementet

FILNAMN: Vägen in till det svenska skolväsendet. SOU 2016:35 : Slutbetänkande från Utredningen om utbildning för nyanlända.pdf

UTGIVNINGSDATUM: 2016-04-29

DIMENSIONERA: 1,85 MB

ISBN: 9789138244449

LADDA NER
LÄSA ONLINE

Det specifika Snabbspåret som riktar sig till nyanlända lärare startade 2016. Det finns idag ett stort rekryteringsbehov av lärare och annan pedagogisk personal i skolan. I den statliga utredningen Vägen in till det svenska skolväsendet (SOU 2016:35 s. 5556-) efterfrågas särskilda lärarkompetenser för att möta ett ökat

Brev till Alice inför läsningen av Jane Austen.pdf

Gudomliga synder.pdf

Swedish Details Gardens.pdf

Svenska låtar Dalarna, Fjärde häftet.pdf

Kroppen : en guide för dig som bor i den.pdf

En strimma av ljus.pdf

Flora Magica.pdf

Ansvarsutkrävande.pdf

Språk och identitet i undervisning : inga konstigheter.pdf

Maskinelement : övningar.pdf

Kärt besvär förgäves.pdf

101 snapsvisor : att sjunga innan sommaren tar slut samt 5000 år av dryckesvisehistoria.pdf

Visions 3 Allt-i-ett bok + webmaterial + facit.pdf

Inte utan min matstrupe.pdf

Utsökta sallader : fräscht, gott och nyttigt.pdf

Psalmer i 2000-talet : trefaldighetstid.pdf

Fem berättelser¿.pdf