Skapande verksamhet i förskolan : kreativt arbete med analoga och digitala redskap eBook

Radiodeltauno.it Skapande verksamhet i förskolan : kreativt arbete med analoga och digitala redskap Image

BESKRIVNING

Vill du läsa Skapande verksamhet i förskolan : kreativt arbete med analoga och digitala redskap pdf boken online? Bra val. Den här boken skrevs av författaren Marie Bendroth Karlsson,Tarja Karlsson Häikiö,Lena O Magnusson. Att läsa Skapande verksamhet i förskolan : kreativt arbete med analoga och digitala redskap online är nu så enkelt!
Ambitionen med denna bok är att synliggöra och inspirera till estetiskt skapande arbete i förskolepedagogisk verksamhet. Synen på förskolans estetiska verksamhet är i ständig förändring och de senaste decennierna har rumsliga begrepp som snickarrum och målarrum bytts ut mot ateljé, och i stället för temaarbete används nu ofta projekt och processinriktat arbete. Men vad händer i den vardagliga skapande verksamheten, hur möts lärare, barn och material? Hur möts digital och analog teknik, och hur används rummen och omvärlden? Det är några av de frågor som den här boken tar upp. Under arbetet med boken utkristalliserar sig ett antal centrala aspekter som visat sig fruktbara för pedagoger och lärare att reflektera över i relation till skapande verksamhet. Dessa är bland andra pedagogens roll, hur tid och rum organiseras, lekens betydelse liksom förhållandet mellan process och produkt. Bokens tre kapitel berör dessa aspekter på olika sätt, mer eller mindre teorinära, men den praktiska verksamheten i förskolan är central och framlyft i alla kapitel. Boken visar därmed ett stort antal exempel på skapande och estetiskt arbete från olika förskolor.  Boken är användbar i lärarutbildningar för yngre barn men också i arbetslag.

FÖRFATTARE: Marie Bendroth Karlsson,Tarja Karlsson Häikiö,Lena O Magnusson

FILNAMN: Skapande verksamhet i förskolan : kreativt arbete med analoga och digitala redskap.pdf

UTGIVNINGSDATUM: 2018-12-05

DIMENSIONERA: 4,54 MB

ISBN: 9789144123981

LADDA NER
LÄSA ONLINE

LIBRIS titelinformation: Skapande verksamhet i förskolan : kreativt arbete med analoga och digitala redskap / [med bidrag av] Marie Bendroth Karlsson, Tarja Karlsson Häikiö, Lena O Magnusson.

Harriet Andersson : Samtal med Jan Lumholdt.pdf

Penetration.pdf

Andas : livet händer mellan två andetag.pdf

LUST Classics: Moll Flanders.pdf

Red Rooster : matlagning i Harlem.pdf

Randfenomen.pdf

Trötthetssamhället.pdf

Ledarskap och organisation : facit.pdf

Mediakriget.pdf

Maestra.pdf