Skapande verksamhet i förskolan : kreativt arbete med analoga och digitala redskap eBook

Radiodeltauno.it Skapande verksamhet i förskolan : kreativt arbete med analoga och digitala redskap Image

BESKRIVNING

Vill du läsa Skapande verksamhet i förskolan : kreativt arbete med analoga och digitala redskap pdf boken online? Bra val. Den här boken skrevs av författaren Marie Bendroth Karlsson,Tarja Karlsson Häikiö,Lena O Magnusson. Att läsa Skapande verksamhet i förskolan : kreativt arbete med analoga och digitala redskap online är nu så enkelt!
Ambitionen med denna bok är att synliggöra och inspirera till estetiskt skapande arbete i förskolepedagogisk verksamhet. Synen på förskolans estetiska verksamhet är i ständig förändring och de senaste decennierna har rumsliga begrepp som snickarrum och målarrum bytts ut mot ateljé, och i stället för temaarbete används nu ofta projekt och processinriktat arbete. Men vad händer i den vardagliga skapande verksamheten, hur möts lärare, barn och material? Hur möts digital och analog teknik, och hur används rummen och omvärlden? Det är några av de frågor som den här boken tar upp. Under arbetet med boken utkristalliserar sig ett antal centrala aspekter som visat sig fruktbara för pedagoger och lärare att reflektera över i relation till skapande verksamhet. Dessa är bland andra pedagogens roll, hur tid och rum organiseras, lekens betydelse liksom förhållandet mellan process och produkt. Bokens tre kapitel berör dessa aspekter på olika sätt, mer eller mindre teorinära, men den praktiska verksamheten i förskolan är central och framlyft i alla kapitel. Boken visar därmed ett stort antal exempel på skapande och estetiskt arbete från olika förskolor.  Boken är användbar i lärarutbildningar för yngre barn men också i arbetslag.

FÖRFATTARE: Marie Bendroth Karlsson,Tarja Karlsson Häikiö,Lena O Magnusson

FILNAMN: Skapande verksamhet i förskolan : kreativt arbete med analoga och digitala redskap.pdf

UTGIVNINGSDATUM: 2018-12-05

DIMENSIONERA: 4,98 MB

ISBN: 9789144123981

LADDA NER
LÄSA ONLINE

Idavallen är en modern förskola där vi fokuserar mycket på att skapa utforskande lärmiljöer med tillgängliga, kreativa material, både digitala och analoga. Vi ligger ett stenkast från grönområden, skog och rika naturmiljöer. ... Naturlig del i arbetet med barnen.

Jag stannar till slutet.pdf

Julmiddagen.pdf

Sånger i juletid.pdf

Att äta crème brûlée.pdf

Ta skit! Och gör det till guld.pdf

Till döds.pdf

Jag har inte råd : Sorrow nr 5.pdf

Flickan från 20-talet.pdf

Den sovande spionen.pdf

En vacker dag : en musikal om skotten i Ådalen 1931.pdf

Opinionsjournalistik : att skriva ledare, kolumner och recensioner.pdf

Gamma.pdf

Kvinnornas stad.pdf

Vart ska vi det vet jag men när är vi framme: Samlade dikter 1992-2012.pdf

Solskensolympiaden : Stockholm 1912.pdf

Mord mot alla odds.pdf

Sanningen kan vänta : historisk roman.pdf

Minttu-mannen.pdf