Kunskapers värde eBook

Radiodeltauno.it Kunskapers värde Image

BESKRIVNING

Vill du läsa Kunskapers värde pdf boken online? Bra val. Den här boken skrevs av författaren Per Andersson,Andreas Fejes. Att läsa Kunskapers värde online är nu så enkelt!
Denna bok ger en introduktion till validering av kunskap och kompetens, närmare bestämt den ambition som finns i vårt samhälle att värdera och ge erkännande åt vad människor lärt sig oavsett var, när och hur detta skett. Författarna sätter validering i relation till hur vuxnas lärande organiseras och till de skilda sätt på vilka valideringstanken gestaltat sig. De visar hur validering förhåller sig till olika teorier om kunskap och lärande samt till den i sammanhanget så viktiga kunskapsbedömningen. I boken presenteras några modeller för hur validering kan organiseras och genomföras i praktiken, liksom de roller som olika aktörer har i en valideringsprocess. I denna nya upplaga har innehållet reviderats och uppdaterats, bland annat har ett kapitel lagts till som handlar om validering och lärande. Boken riktar sig främst till blivande och yrkesverksamma personalvetare, yrkes- och studievägledare samt lärare, men även till andra som berörs av frågor kring värdering av kunskap och kompetens.

FÖRFATTARE: Per Andersson,Andreas Fejes

FILNAMN: Kunskapers värde.pdf

UTGIVNINGSDATUM: 2010-06-30

DIMENSIONERA: 9,72 MB

ISBN: 9789144059044

LADDA NER
LÄSA ONLINE

Validering i praktiken, 7,5 hp. Linnéuniversitetet startade hösten 2017 en utbildning på uppdrag av Skolverket om validering i praktiken, det vill säga om hur en individs kunskaper och kompetenser kartläggs som ett led i en valideringsprocess.

Legitimation för hälso- och sjukvårdskuratorer. Ds 2017:39 :.pdf

Svindlande höjder.pdf

Jo, du kan! : hur du tränar din mentala förmåga och lever ett rikare liv.pdf

Sillbaronen.pdf

Tyska karbiner och automatgevär.pdf

Den amerikanska maffian.pdf

Z6 Storlien-Ljungdalen Fjällkartan : 1:100000.pdf

Lollo.pdf

Boken som lurade världen.pdf

Bibeln cartonage fiskmotiv normal.pdf

Vi är alla helt utom oss.pdf

Migrän.pdf

Kung Kristina : drottningen som ville byta kön.pdf