Vem dömer i gråzonen? : domstolsprövning i gränslandet mellan offentlig rätt och privaträtt eBook

Radiodeltauno.it Vem dömer i gråzonen? : domstolsprövning i gränslandet mellan offentlig rätt och privaträtt Image

BESKRIVNING

Vill du läsa Vem dömer i gråzonen? : domstolsprövning i gränslandet mellan offentlig rätt och privaträtt pdf boken online? Bra val. Den här boken skrevs av författaren Patrik Södergren. Att läsa Vem dömer i gråzonen? : domstolsprövning i gränslandet mellan offentlig rätt och privaträtt online är nu så enkelt!
Anspråk som enskilda riktar mot myndigheter, eller vice versa, kan exempelvis gälla utbetalning av bidrag för förfluten tid, återbetalning av skatter eller avgifter eller återbetalning av felaktigt utbetalade bidrag. Frågor om bidrag, skatter eller avgifter brukar regleras i offentligrättsliga författningar. Ger sådana författningar alltid definitivt och uttömmande besked om hur förekommande anspråk skall hanteras? Eller kan det i vissa frågor (t.ex. om återbetalning, kvittning eller ränta) finnas utrymme för en supplerande tillämpning av privaträttsliga regler? Den frågan tycks i många fall vara obesvarad. Den här avhandlingen försöker inte heller besvara den. I stället diskuteras, mot bakgrund av rätten till domstolsprövning enligt Europakonventionen och EG-rätten och med hänsyn till att det finns två parallella domstolsorganisationer i Sverige, möjligheterna till domstolsprövning av tvistefrågor som kan hänföras till gränslandet mellan offentlig rätt och privaträtt. Finns det en saklig kompetensfördelning mellan allmän domstol och förvaltningsdomstol och vad innebär i så fall denna kompetensfördelning? Är det möjligt att upprätthålla denna kompetensfördelning samtidigt som gränsöverskridande tvistefrågor tillförsäkras en effektiv domstolsprövning? Kan man förhindra att samma tvistefrågor prövas upprepade gånger genom att tillämpa regler om rättskraft över domstolsgränserna? Akademisk avhandling.

FÖRFATTARE: Patrik Södergren

FILNAMN: Vem dömer i gråzonen? : domstolsprövning i gränslandet mellan offentlig rätt och privaträtt.pdf

UTGIVNINGSDATUM: 2009-11-04

DIMENSIONERA: 9,53 MB

ISBN: 9789176787335

LADDA NER
LÄSA ONLINE

Vem dömer i gråzonen? Domstolsprövning i gränslandet mellan offentlig rätt och privaträtt Södergren, Patrik, 1965- (författare) Umeå universitet, Juridiska institutionen Umeå universitet Samhällsvetenskapliga fakulteten. Juridiska institutionen. (creator_code:org_t) ISBN 978-91-7678-733-5 Uppsala : Iustus Förlag AB, 2009 Svenska 644 s.

Photoshop Elements 8 Grundkurs.pdf

Integritet.pdf

Lordens val.pdf

Med fler perspektiv på konsten att Leda.pdf

Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige. Första och Andra bandet..pdf

Den andalusiske vännen.pdf

Språk- och kunskapsutvecklande undervisning F-3 - Cirkelmodellen, genrepedagogik, ASL och IKT.pdf

Glassvärdet (Andra boken i Röd drottning-serien).pdf

Galen kärlek.pdf

En ny maktbalans : om välfärdsstatens överlevnad i globaliseringens tid.pdf

Religionskunskap 1 Lärarpaket - Digitalt + Tryckt - Om mening, värde och tro.pdf

Dolly.pdf

Sköldkörtelsjuk och frisk : ett inre kaos.pdf

Ansvarets sköna börda : mina år på Nordea.pdf

Kompetens Paket Fek 1 Elevpaket Fakta Dig + tr + Elevpaket Övningar Dig + Tr.pdf