Nationella trygghetsundersökningen NTU 2017 : om utsatthet, otrygghet och förtroende eBook

Radiodeltauno.it Nationella trygghetsundersökningen NTU 2017 : om utsatthet, otrygghet och förtroende Image

BESKRIVNING

Nationella trygghetsundersökningen NTU 2017 : om utsatthet, otrygghet och förtroende-boken skrevs 2018-02-21 av författaren Brottsförebyggande Rådet,Brå. Du kan läsa Nationella trygghetsundersökningen NTU 2017 : om utsatthet, otrygghet och förtroende-boken i PDF, ePUB, MOBI på vår hemsida radiodeltauno.it. Du hittar också andra böcker av författaren Brottsförebyggande Rådet,Brå.
Fler oroar sig för brottsligheten i samhället. Kvinnor oroar sig betydligt mer än män och störst är kvinnors oro för bostadsinbrott och för överfall eller misshandel. Det visar årets trygghetsundersökning NTU 2017 som även belyser utsatthet för brott samt förtroende för och erfarenheter av rättsväsendet. I den reguljära Nationella trygghetsundersökningen (NTU) svarar drygt 12 000 personer på frågor om utsatthet för brott, trygghet, förtroende för rättsväsendet samt brottsoffers kontakter med rättsväsendet. Med hjälp av undersökningen kan man studera brottsutvecklingen utan att vara beroende av att brotten anmäls till Polisen. Nästan en tredjedel av befolkningen (29 procent) oroar sig i stor utsträckning över brottsligheten i samhället. Det är en ökning sedan förra året då 25 procent upplevde stor oro över brottsligheten. Efter en tidigare minskning har oron ökat från 2014 (då andelen oroliga var 19 procent) och framåt, och andelen är nu på samma nivå som uppmättes vid första mättillfället (2006).

FÖRFATTARE: Brottsförebyggande Rådet,Brå

FILNAMN: Nationella trygghetsundersökningen NTU 2017 : om utsatthet, otrygghet och förtroende.pdf

UTGIVNINGSDATUM: 2018-02-21

DIMENSIONERA: 5,44 MB

ISBN: 9789187335921

LADDA NER
LÄSA ONLINE

Nu har BRÅ släppt Nationella trygghetsundersökningen 2017. Viktig läsning om utsatthet, otrygghet och om förtroendet för rättsväsendet....

Tvärs över mitt hjärta.pdf

Pennvässaren.pdf

Spela orgel.pdf

Superhuman 1: Utan vingar.pdf

Nittiofyra års minnen.pdf

Danska polisen under ockupationen.pdf

Rundöga.pdf

En svensk tiger : Ett porträtt av Sverker Åström, diplomat, gentleman och FN-ambassadör.pdf

Tamaras hemlighet.pdf

Berömda filosofers liv och läror.pdf

Flocken i massamhället : den politiska ordningens villkor och uttryck.pdf

Project 2003 Standard.pdf