Arbetsvillkor och maktrelationer i avlönat hushållsarbete eBook

Radiodeltauno.it Arbetsvillkor och maktrelationer i avlönat hushållsarbete Image

BESKRIVNING

Vill du läsa Arbetsvillkor och maktrelationer i avlönat hushållsarbete pdf boken online? Bra val. Den här boken skrevs av författaren Vesa Leppänen. Att läsa Arbetsvillkor och maktrelationer i avlönat hushållsarbete online är nu så enkelt!
Det har funnits hushållsarbetare under mycket lång tid och i de flesta delar av världen. Det är nu ett av de vanligaste kvinnoyrkena internationellt. Under mer än ett århundrade har pågått en debatt om hushållsarbetarnas arbetsvillkor där det sagts bl.a. att arbetet är lågavlönat, fysiskt tungt, innebär långa arbetstider, kan leda till social isolering och olika former av övergrepp. Dessa arbetsvillkor uppkommer vid mötet mellan hushållsarbetare och de som anlitar dem. I denna text analyseras maktrelationen mellan dessa två parter. Analysen är baserad på etnografiska studier om hushållsarbetares vardag i Sverige och den övriga västvärlden under slutet av 1900- och början av 2000-talet. Som analytiskt redskap används Tönnies begreppspar Gemeinschaft och Gesellschaft (1887). I det förmoderna samhället karakteriserades relationen mellan hushållsarbetare och familj av Gemeinschaft, d.v.s. att hushållsarbetaren var en del av hushållet och hade en viss status som innebar underordning under husbonden. Det har länge hävdats - och hoppats - att samhällets modernisering leder till att relationen ersätts med Gesellschaft, d.v.s. baseras på kontrakt där arbetsuppgifter, arbetstider, löner, m.m. är reglerade. Men i denna text hävdas att yrkesrollen som hushållsarbetare alltid innebär en blandning av Gemeinschaft och Gesellschaft. Det betyder att vissa av de problem som förknippas med hushållsarbetet inte helt kan lösas genom ökad grad av Gesellschaft, t.ex. att hantera nedlåtande inställning från vissa kunder eller den sorg som kan uppstå efter att ha fått sluta arbeta i en familj där man fått starka emotionella band till familjens barn. Istället behövs andra metoder, t.ex. utbildning och organiserat socialt stöd. Vesa Leppänen är docent i sociologi vid sociologiska institutionen vid Lunds universitet. Han forskar om arbetsvillkor och sociala relationer mellan olika yrkesutövare och deras klienter, bl.a. inom vård, omsorg, hushållstjänster och handel.

FÖRFATTARE: Vesa Leppänen

FILNAMN: Arbetsvillkor och maktrelationer i avlönat hushållsarbete.pdf

UTGIVNINGSDATUM: 2013-11-18

DIMENSIONERA: 2,72 MB

ISBN: 9789187521027

LADDA NER
LÄSA ONLINE

Migrantarbete inom jordbruket: Arbetsmiljö och arbetsvillkor 131 SEK Lägg i varukorg; Arbetsvillkor och maktrelationer i avlönat hushållsarbete 98 SEK Lägg i varukorg; Mångfaldens marknad och arbetets villkor 118 SEK Lägg i varukorg; Tensions in the field of health care

Gråleken.pdf

Barndomsminnen från Västerbotten.pdf

Det första chiffret.pdf

Hjärnor.pdf

Hur man löser ett spaningsmord : Therese Tangs berättelse.pdf

Kalmar mellan dröm och verklighet.pdf

Mordet på Sara Weiss.pdf

Kalle Anka på kräftskiva : Berättelser från landet utan kultur.pdf

Mac OS X Snow Leopard helt enkelt : se hur man gör Gör det själv..pdf

Whatever - Sticker.pdf

Att vilja göra rätt - 9 steg för ledare att stoppa.pdf

Byggnadsfysik : så fungerar hus.pdf

Levande död.pdf