Översyn av Lex Laval. SOU 2015:83 : Betänkande från Utstationeringskommittén eBook

Radiodeltauno.it Översyn av Lex Laval. SOU 2015:83 : Betänkande från Utstationeringskommittén Image

BESKRIVNING

Vill du läsa Översyn av Lex Laval. SOU 2015:83 : Betänkande från Utstationeringskommittén pdf boken online? Bra val. Den här boken skrevs av författaren Arbetsmarknadsdepartementet. Att läsa Översyn av Lex Laval. SOU 2015:83 : Betänkande från Utstationeringskommittén online är nu så enkelt!
Föreslår att svenska arbetstagarorganisationer ska få vidta stridsåtgärder för svenska kollektivavtal med minimivillkor oavsett vilka villkor den utstationerande arbetsgivaren redan tillämpar. Utstationerade arbetstagare ska alltid kunna kräva ut minimivillkoren enligt sådana utstationeringskollektivavtal i svenska domstolar. Ett utstationeringskollektivavtal ger arbetstagarorganisationen ökad möjlighet till kontroll genom att organisationen föreslås få begära dokumentation på att minimivillkoren uppfyllts. I övrigt ger ett utstationeringskollektivavtal enligt förslaget inte arbetsgivaren samma skyldigheter som vanliga kollektivavtal. Kommittén föreslår även att en utstationerande arbetsgivare, på begäran av en svensk arbetstagarorganisation, ska vara skyldig att utse en behörig företrädare som organisationen kan förhandla om kollektivavtal med.Kommittén föreslår vidare att Arbetsmiljöverket ska upplysa om vilka minimivillkor i svenska kollektivavtal som avses. Därmed blir det förutsebart vad som minst ska gälla vid utstationering i Sverige på det sätt som krävs enligt EU-rätten.

FÖRFATTARE: Arbetsmarknadsdepartementet

FILNAMN: Översyn av Lex Laval. SOU 2015:83 : Betänkande från Utstationeringskommittén.pdf

UTGIVNINGSDATUM: 2015-10-02

DIMENSIONERA: 2,95 MB

ISBN: 9789138243510

LADDA NER
LÄSA ONLINE

Det föreslår den svenska Utstationeringskommittén, som haft i uppdrag att ut-värdera lex Laval och överväga förslag för att "värna" den svenska modellen och "stärka" kollektivavtalens ställning. Förslagen läggs fram i betänkandet Översyn av lex Laval (SOU 2015:83).

Mördarens mamma.pdf

Ultima ratio : svenska konfliktregler i ett internationellt perspektiv.pdf

Irrbloss.pdf

Kroppsfunktion : en antologi.pdf

Gåvan.pdf

Aktiva lärare Aspergers syndrom - Vad lärare behöver veta.pdf

Mekanik : statik.pdf

För evigt din.pdf

Iskallt spår.pdf

Var bussig - mot dig själv!.pdf