Uppdrag Matte 3B Övningsbok eBook

Radiodeltauno.it Uppdrag Matte 3B Övningsbok Image

BESKRIVNING

Uppdrag Matte 3B Övningsbok-boken skrevs 2018-12-27 av författaren Anna Kavén. Du kan läsa Uppdrag Matte 3B Övningsbok-boken i PDF, ePUB, MOBI på vår hemsida radiodeltauno.it. Du hittar också andra böcker av författaren Anna Kavén.
Räkna med forskning Uppdrag Matte väcker intresset för matematiken med spännande uppdrag som eleverna får prova att lösa. Serien är utvecklad i samarbete med forskarna Per-Olof och Christine Bentley. Matematik är en kreativ, reflekterande och problemlösande aktivitet (Lgr 11); det är utgångspunkten för Uppdrag Matte. Läs mer Gemensamma genomgångar Undervisningen i matematik bör enligt forskning byggas upp kring gemensamma genomgångar där elever och lärare tillsammans diskuterar matematik. Då får eleverna på ett naturligt sätt in begreppsträning och förståelse för att problem kan lösas på olika sätt.Därför inleds varje kapitel med att ni läser en berättelse som finns i Lärarmaterialet. Den utmynnar i ett Uppdrag som eleverna får hjälpa mattedeckarna, Alfa, Eta, My och Pi att lösa. Uppdraget är ett inspirerande och spännande problem som går att lösa med hjälp av elevernas samlade matematikkunskaper.Berättelserna delas upp på två lästillfällen, ett då uppdraget presenteras för eleverna och ett när mattedeckarnas lösning avslöjas.Gemensam grundkurs Efter inledningen, som avslutas med gruppdiskussioner där eleverna hjälper mattedeckarna att lösa uppdraget, arbetar eleverna med en gemensam grundkurs. Här får de genomgångar och övningar på de moment som kapitlet behandlar. I Grundböckerna ligger fokus på gemensamt arbete i klassen för att befästa och träna in de grundläggande kunskaperna i matematik. Eleverna kan sedan träna enskilt i Övningsboken och i digitalt övningsmaterial. Grundkursen avslutas med att eleverna får höra mattedeckarnas lösning på uppdraget och kan jämföra den med sina egna lösningar. Diagnos och två nivåer Därefter får eleverna göra en diagnos. Från och med 1B-boken är diagnosen uppdelad i två nivåer som leder in eleverna på rätt spår. Spår 1 för de elever som behöver repetera grundkursen, spår 2 för dem som behöver fördjupande övningar inom kapitlets moment samt spår 3 för de elever som behöver utmaning. Alla nivåer ligger parallellt på sidorna. Efter varje kapitel utvärderar eleverna sina kunskaper.Komponenter i serien - Grundböcker (2 st/år) där varje kapitel inleds och avslutas med uppdrag - Övningsböcker (2 st/år) med övningar på tre nivåer - Digital Lärare med allt undervisningsmaterial digitalt - Digitalt övningsmaterial (elevlicens) med interaktiva övningar Om författarna Anna Kavén har lång erfarenhet av att undervisa i matematik på lågstadiet. Hon har tidigare erfarenheter av att skriva läromedel. Mats Wänblad är en etablerad författare av barn- och ungdomslitteratur.

FÖRFATTARE: Anna Kavén

FILNAMN: Uppdrag Matte 3B Övningsbok.pdf

UTGIVNINGSDATUM: 2018-12-27

DIMENSIONERA: 1,93 MB

ISBN: 9789147125142

LADDA NER
LÄSA ONLINE

Uppdrag Matte väcker intresset för matematiken med spännande uppdrag som eleverna får prova att lösa. Serien är utvecklad i samarbete med forskarna Per-Olof och Christine Bentley. Matematik är en kreativ, reflekterande och problemlösande aktivitet (Lgr 11); det är utgångspunkten för Uppdrag Matte.

Nyfiken på Danmark : klokare på Sverige.pdf

uTalk Tigrinska.pdf

Allmänläkarpraktikan : gastroenterologi och anemi.pdf

Jämlikhet.pdf

Kärleken drev henne - Elna Lenell en svensk martyr i Kina.pdf

Det vackraste : dikter till min vän.pdf

Bang 3-4(2012) Tema vit vrede.pdf

Frisinnad och omutligt modig : en biografi om Hilda Sachs.pdf

Vid Guds hjärta Carl Olof Rosenius: en lekmannapredikants liv och gärning.pdf

Det sista andetaget.pdf

Kampen för tron.pdf

Beskattning av incitamentsprogram. SOU 2016:23. : Betänkande från Utredningen om skatteregler för incitamentsprogram.pdf

Nationell rätt och internationella köpavtal.pdf

Gaston. Den kompletta samlingen, Volym 2.pdf

Våroffer.pdf

En Ingemar Hedenius bibliografi.pdf