Det omedvetna i nya perspektiv : ett psykiskt system mellan huden och känslans beröring eBook

Radiodeltauno.it Det omedvetna i nya perspektiv : ett psykiskt system mellan huden och känslans beröring Image

BESKRIVNING

Det omedvetna i nya perspektiv : ett psykiskt system mellan huden och känslans beröring-boken skrevs 2009-12-08 av författaren Alf Nilsson. Du kan läsa Det omedvetna i nya perspektiv : ett psykiskt system mellan huden och känslans beröring-boken i PDF, ePUB, MOBI på vår hemsida radiodeltauno.it. Du hittar också andra böcker av författaren Alf Nilsson.
Det omedvetna är ett specifikt psykiskt system formulerat av Sigmund Freud och vi har alla lärt oss att det var en viktig vetenskaplig upptäckt. Men med dess komplexa och ogenomträngliga natur frågar jag mig om vi inte enbart har levt med det omedvetna som en metafor, tills nu. Med utvecklingsperspektivet som huvudspår söker Alf Nilsson ledtrådar till det omedvetna i evolutionspsykologisk och neurobiologisk forskning. Nilsson visar ännu en gång prov på en fantastisk stilistisk exakthet i språket, det känns igen från hans tidigare bok Om homo psychicus uppkomst Jag kan lova er, det är en spännande och fascinerande läsning.Staffan Stålfors, Insikten Sigmud Freud svävade aldrig på målet. För honom gällde att det omedvetna är ett specifikt psykiskt eller mentalt system styrt av egna regler. Freuds syn var också att det omedvetna kan härledas i ett utvecklingsperspektiv. Den härledningen tog sig Freud aldrig an och den har inte heller genomförts av någon psykoanalytiker efter Freud. Utvecklingsperspektivet är emellertid huvudspåret för Alf Nilsson. Med utgångspunkt i den psykiska människan, Homo psychicus, söker han ledtrådar i den moderna evolutions-, psykologiska och neurobiologiska forskningen som pekar hän mot att Freud hade rätt i sitt antagande. Resultatet är en oerhört uppslagsrik undersökning av Freuds kanske viktigaste vetenskapliga upptäckt det omedvetna. Författaren har lyckats koppla ett sällsynt och ovanligt fruktbart grepp om det omedvetna. Det får en mängd olika effekter, förstås, bland annat en välkommen avmystifiering av begreppet som väl delvis hänger samman med vår vanligen ytliga och osmälta tolkning av Freud, men också med att begreppet behöver utvecklas och anknytas till modern forskning. Det är ett intellektuellt äventyr läsaren får vara med om. Carl-Otto Jonsson, professor emeritus i klinisk psykologi vid Stockholms Univesritet Detta är en bok av stor betydelse. Ur en monstruös kunskapsmassa destilleras de relevanta delarna mästerligt ned i bokens behändiga format på mindre än 300 sidor. De olika teoretikerna möts ständigt i den löpande texten, med författaren som livligt engagerad kunskapare och moderator. Författaren har ett stringent och tydligt språkbruk och vänder sig hela tiden direkt till sin läsare, mån om att förmedla sitt budskap. I ansatsen att belysa det omedvetna fogar författaren samman teorier från vitt skilda områden till en meningsfull och begriplig kontext, och som läsare får man ständiga aha-upplevelser. Utgångspunkten är Sigmund Freuds beskrivning av det omedvetna, men den vetenskapliga ansatsen sträcker sig över hela det psykologiska fältet. Boken borde därför vara av stort värde för alla som arbetar inom detta fält, oavsett metodologi. Av samma skäl borde den ha en självklar plats som kurslitteratur på psykolog- och psykoterapeututbildningar. Mats Nilsson, Psykologtidningen Alf Nilsson är professor emeritus. Han var verksam som professor i klinisk psykologi, 19862001, vid Institutionen för psykologi, Lunds universitet. Författaren är legitimerad psykolog och psykoterapeut.

FÖRFATTARE: Alf Nilsson

FILNAMN: Det omedvetna i nya perspektiv : ett psykiskt system mellan huden och känslans beröring.pdf

UTGIVNINGSDATUM: 2009-12-08

DIMENSIONERA: 5,11 MB

ISBN: 9789171398390

LADDA NER
LÄSA ONLINE

Det omedvetna i nya perspektiv : ett psykiskt system mellan huden och känslans beröring | Alf Nilsson, Frederic Täckström | ISBN: 9789171398390 | Kostenloser Versand für alle Bücher mit Versand und Verkauf duch Amazon.

Utökade möjligheter till utbyte av läkemedel. Ds 2017:29.pdf

Öppna dörrar.pdf

Familjegrejen.pdf

Jag lutar åt Gud.pdf

MGY Paket Fakta och Övningar - Marknadsföring för gymnasiet.pdf

För det allmänna bästa : ett kungligt sällskap mellan stat och marknad under 250 år.pdf

Bort från styrning och kontroll : omvärdering av Lean service.pdf

Hälsobokslut - vägen mot bättre hälsa och bättre arbetsmiljö.pdf

Solhjärtats hemlighet. Saltregnen.pdf

NE Årsbok 2016 (pärlgrå).pdf

Juviksfolket.pdf

Disclaimer.pdf

Konditorns bakverk : bästa tips till ett lyckat bak.pdf

Det händer i hallen : trygga övergångar i förskolan.pdf