Mera arbetsglädje eBook

Radiodeltauno.it Mera arbetsglädje Image

BESKRIVNING

Mera arbetsglädje-boken skrevs 2015-10-29 av författaren Angelöw Bosse. Du kan läsa Mera arbetsglädje-boken i PDF, ePUB, MOBI på vår hemsida radiodeltauno.it. Du hittar också andra böcker av författaren Angelöw Bosse.
Arbetsglädjen är en av de viktigaste förutsättningarna för att skapa en arbetsplats med bra resultat och friska anställda. Det är ekonomiskt lönsamt för företag och arbetsplatser om medarbetarna trivs på jobbet ? man presterar mer, arbetet utförs effektivare, sjukskrivningstalen går ned. Arbetsglädje fungerar som en buffert mot stress och ger energi för att kunna hantera en hög arbetsbelastning. Trots denna insikt finns det inte så många svenska arbetsplatser som jobbar systematiskt med att stärka arbetslusten.Mera arbetsglädje beskriver ett systematiskt arbetsglädjearbete, hur arbetsplatser kan jobba mer metodiskt med att skapa mer arbetslust. Den handlar om vad chefer och medarbetare tillsammans kan göra för att öka trivseln på jobbet.Det är en praktisk handbok som innehåller tips och verktyg som bidrar till att stärka arbetstillfredsställelsen. I boken finns också gott om exempel på vad personer och arbetsplatser har gjort för att skapa mer arbetsglädje. Hur står det till med arbetstrivseln i Sverige idag? Många trivs på sina arbetsplatser, men arbetsglädjen har under de senaste åren försämrats. Nästan fyra av tio arbetsgivare vet inte vad det är som skapar otrivsel och sämre prestation på jobbet. Anställda svarar stress på grund av för hög arbetsbelastning (över 30 %), svårigheter att påverka arbetssituationen, problem i familjen, samarbetsproblem med chef eller kollega.

FÖRFATTARE: Angelöw Bosse

FILNAMN: Mera arbetsglädje.pdf

UTGIVNINGSDATUM: 2015-10-29

DIMENSIONERA: 7,76 MB

ISBN: 9789127143470

LADDA NER
LÄSA ONLINE

Mera arbetsglädje är en praktisk handbok om systematiskt arbetsglädjearbete. Bosse Angelöw utgår från forskning och lång erfarenhet när han här visar hur arbetsplatser kan jobba metodiskt med att skapa mer arbetslust, och vad chefer och medarbetare tillsammans kan göra för att öka trivseln på jobbet.

Handbok i uppsatsskrivande och forskningsmetodik : för studenter inom hälso- och sjukvård.pdf

Ivan Iljitjs död.pdf

Lek med lik.pdf

Låt mig.pdf

De blå linserna.pdf

Tidens slut.pdf

Den siste pilgrimen.pdf

En oskyldig kvinna.pdf

Kvar vid livet.pdf

Måste carpa.pdf

Livsvittnet Majken Johansson.pdf

Vår i Lappland.pdf

På en bro över stjärnorna.pdf