En sagolik gåva : från sagostund till läsglädje eBook

Radiodeltauno.it En sagolik gåva : från sagostund till läsglädje Image

BESKRIVNING

En sagolik gåva : från sagostund till läsglädje är en bra bok. Den här boken skrevs av författaren Maria Björsell Björsell,Anna-Lena Cockin Cockin. På vår hemsida radiodeltauno.it kan du läsa boken En sagolik gåva : från sagostund till läsglädje online.
En av de viktigaste gåvorna föräldrar kan ge sina barn är språket. Utvecklingen börjar redan på skötbordet och forskning visar att föräldrar kan göra stor skillnad. Resan är lång och ett viktigt mål är att utveckla en god läsförståelse, något som många barn kämpar med idag. Boken En sagolik gåva är en inspirationsbok för föräldrar och beskriver kortfattat med enkelt text och inspirerande bilder barns språkutveckling och på vilket sätt föräldrar kan göra skillnad. Boken visar hur lekfull samvaro, samtal och sagoläsning stärker barnens språkutveckling. I boken presenteras också forskning som visar att goda läsare använder strategier för att förstå och ta till sig en text. Dessa strategier är viktiga nycklar till läsförståelse och nyfikenhet för de skrivna ordet. För att de yngre barnen på ett lekfullt sätt ska lära sig strategier har författarna skapat Bokkamraterna, sex roliga figurer som karaktäriserar olika strategier. Genom samtal och rollspel lockas barnen till aktiv läsning som lägger grunden för läsförståelse, läslust och läsglädje. Bokkamraterna följer med boken som läskort. Med boken En sagolik gåva debuterar läraren Maria Björsell och föräldern Anna-Lena Cockin som författare. Tillsammans har de på ett kreativt och lekfullt sätt vävt samman lärarens kunskaper och forskningens resultat med föräldrarollen i en önskan om att inspirera föräldrar till större engagemang. I förlängningen är deras förhoppning att fler barn ska utveckla ett rikt språk, en god läsförståelse och få uppleva sann läsglädje.

FÖRFATTARE: Maria Björsell Björsell,Anna-Lena Cockin Cockin

FILNAMN: En sagolik gåva : från sagostund till läsglädje.pdf

UTGIVNINGSDATUM: 2015-10-14

DIMENSIONERA: 4,20 MB

ISBN: 9789163790263

LADDA NER
LÄSA ONLINE

Vi diskuterade också vilka fördelar med högläsning vi ville betona eftersom vi ville hålla det kort och koncist. Vi tycker att Maria Björsell och Anna-Lena Cockin beskriver enkelt och bra varför det är viktigt att läsa högt för sitt barn i En sagolik gåva Från sagostund till läsglädje (2015).

Jaguar.pdf

Bestickgömmerskan.pdf

Kreativ klassisk och tidlös kalligrafi.pdf

Att stödja och stärka : vårdande vid barnafödande.pdf

Mörkrets vackra sång.pdf

Äldrepsykiatri : Kliniska riktlinjer för utredning och behandling.pdf

Perugia.pdf

Föreställningar.pdf

Politikens villkor i den globaliserade världen : en antologi om politikens och de politiska partiernas förädrade villkor.pdf

Tolv Sinnen 2:a.pdf