Patientsäkerhet : teori och praktik eBook

Radiodeltauno.it Patientsäkerhet : teori och praktik Image

BESKRIVNING

Patientsäkerhet : teori och praktik-boken skrevs 2013-07-25 av författaren Synnöve Ödegård. Du kan läsa Patientsäkerhet : teori och praktik-boken i PDF, ePUB, MOBI på vår hemsida radiodeltauno.it. Du hittar också andra böcker av författaren Synnöve Ödegård.
Patientsäkerhet berör alla som arbetar med hälso- och sjukvård oavsett var och på vilken nivå man arbetar. Den här antologin breddar och fördjupar perspektivet på patientsäkerhetsfrågorna. Patientsäkerhet - teori och praktik tar utgångspunkt i aktuell säkerhetsforskning och är skriven av internationella och nationella säkerhetsforskare och experter. Många av dem är verksamma i andra branscher, men alla har ett gemensamt intresse för säkerheten i hälso- och sjukvården. Läs mer Boken, som inleds med fyra uppmärksammade händelser i svensk hälso- och sjukvård, tar utgångspunkt i ett systemperspektiv på säkerhet. Den belyser bland annat lagstiftning, organisation och verktyg för säkerhetsstyrning. Detsamma gäller stöd till patienter, närstående och personal som varit involverade i en allvarlig händelse. Utvecklingen inom patientsäkerhetsområdet de senaste 20 åren diskuteras, likaså de förändringar vi kan vänta oss fram till 2025. Avslutningsvis belyses andra branschers säkerhetsarbete och hur det skulle kunna inspirera patientsäkerhetsarbetet. Boken vänder sig till dem som arbetar med hälso- och sjukvård, liksom till tjänstemän och politiker med inflytande över vårdens resurser och organisation. En viktig målgrupp är lärare och studenter vid långa och medellånga vårdutbildningar. Boken är också lämplig för läsare som är verksamma inom andra yrkesområden eftersom den tar upp generella aspekter på säkerhet. Antologin bygger på den tidigare utgivna antologin I rättvisans namn - om ansvar, skuld och säkerhet (2007) men är omarbetad och anpassad efter aktuell lagstiftning och senaste forskningsrön. Den är utökad med tio kapitel och är inspirerad av den högskoleutbildning i patientsäkerhet som KTH bedrivit sedan 2008. Om författarna Synnöve Ödegård, som är leg. sjuksköterska och doktor i folkhälsovetenskap, har sedan början av 1990-talet arbetat med patientsäkerhet på nationell nivå. Hon var den första i Norden som i sin avhandling använde ett systemperspektiv på patientsäkerhetsfrågorna.

FÖRFATTARE: Synnöve Ödegård

FILNAMN: Patientsäkerhet : teori och praktik.pdf

UTGIVNINGSDATUM: 2013-07-25

DIMENSIONERA: 1,74 MB

ISBN: 9789147106448

LADDA NER
LÄSA ONLINE

patientsäkerhet i teori och praktik 15 hp HT 2017. Seminarier Kursen ges över sex tvådagarsseminarier per månad från september 2017 till februari 2018. Vid varje kurstillfälle startar vi kl. 12 med kaffe och lättare lunch på torsdagen och avslutar fredag kl.

Svallande känslor.pdf

Den blåbruna röran : sd:s flirt med alliansen och högerns vägval.pdf

Kolonikärlek : rapport från en dröm som lever.pdf

Prepping - överlevnadshandboken : kunskap för kris och katastrof.pdf

Svenska kartor. Malmö - Staffanstorp - Höllviken ? Trelleborg (Skåne).pdf

Psykoanalytisk Tid/Skrift nr 30-31.pdf

Slanten har alltid två sidor. Del 1 och 2.pdf

Damen med bysten.pdf

Verserade rånare.pdf

JämStöds Praktika. Metodbok för jämställdhetsintegrering : Metodbok från Jämstöd Utredningen om stöd för jämställdhetsintegrering i staten.pdf