Entreprenad, fjärrundervisning och distansundervisning. SOU 2017:44 : Slutbetänkande från utredningen Bättre möjligheter till fjärrundervisning och undervisning på entreprenad eBook

Radiodeltauno.it Entreprenad, fjärrundervisning och distansundervisning. SOU 2017:44 : Slutbetänkande från utredningen Bättre möjligheter till fjärrundervisning och undervisning på entreprenad Image

BESKRIVNING

Entreprenad, fjärrundervisning och distansundervisning. SOU 2017:44 : Slutbetänkande från utredningen Bättre möjligheter till fjärrundervisning och undervisning på entreprenad-boken skrevs 2017-05-31 av författaren Utbildningsdepartementet. Du kan läsa Entreprenad, fjärrundervisning och distansundervisning. SOU 2017:44 : Slutbetänkande från utredningen Bättre möjligheter till fjärrundervisning och undervisning på entreprenad-boken i PDF, ePUB, MOBI på vår hemsida radiodeltauno.it. Du hittar också andra böcker av författaren Utbildningsdepartementet.
Betänkandets första del innehåller bakgrundskapitel, med bland annat fakta om gällande rätt, om utbildningssystemet i stort, olika undervisningsmetoder och samarbetsformer. Dessutom redogör utredningen för dagens situation och utgångspunkterna för arbetet. Förslagsdelen inleds med förslag om samarbetsformer och ställningstaganden om upphandling. Därefter lämnas förslag om fjärrundervisning, om studiehandledning på modersmålet samt om distansundervisning. Särskild utredare: Eva Durhan Köp utredningen och ta del av kompletta analyser och förslag!

FÖRFATTARE: Utbildningsdepartementet

FILNAMN: Entreprenad, fjärrundervisning och distansundervisning. SOU 2017:44 : Slutbetänkande från utredningen Bättre möjligheter till fjärrundervisning och undervisning på entreprenad.pdf

UTGIVNINGSDATUM: 2017-05-31

DIMENSIONERA: 2,16 MB

ISBN: 9789138246177

LADDA NER
LÄSA ONLINE

sou 2017 44 Entreprenad, fjärrundervisning och distansundervisning Slutbetänkande av Utredningen om bättre möjligheter­ till fjärrundervisning och undervisning på entreprenad Stockholm 2017 SOU 2017:44 SOU och Ds kan köpas från Wolters Kluwers kundservice. Beställningsadress: Wolters Kluwers kundservice, 106 47 Stockholm Ordertelefon:

Välviljans förtryck : en fallstudie av allmännyttig bostadspolitik.pdf

Psykiatrisk vanvård : kritik av tvångsvården.pdf

Meditationer i vardagen.pdf

Självförtroende : i förändring.pdf

På sex meters djup.pdf

Solidaritetens nya landskap : Arbetare utan gränser.pdf

Kusten är klar! eller 100 dagar i kajak och 100 nätter i tält runt hela Sveriges kust.pdf

En shtetl i Stockholm.pdf

Personlig utveckling från grunden.pdf

Ställföreträdare för vuxna - Kamrer eller handledare?.pdf

Återträffen.pdf

De vi ville bli.pdf