Entreprenad, fjärrundervisning och distansundervisning. SOU 2017:44 : Slutbetänkande från utredningen Bättre möjligheter till fjärrundervisning och undervisning på entreprenad eBook

Radiodeltauno.it Entreprenad, fjärrundervisning och distansundervisning. SOU 2017:44 : Slutbetänkande från utredningen Bättre möjligheter till fjärrundervisning och undervisning på entreprenad Image

BESKRIVNING

Entreprenad, fjärrundervisning och distansundervisning. SOU 2017:44 : Slutbetänkande från utredningen Bättre möjligheter till fjärrundervisning och undervisning på entreprenad-boken skrevs 2017-05-31 av författaren Utbildningsdepartementet. Du kan läsa Entreprenad, fjärrundervisning och distansundervisning. SOU 2017:44 : Slutbetänkande från utredningen Bättre möjligheter till fjärrundervisning och undervisning på entreprenad-boken i PDF, ePUB, MOBI på vår hemsida radiodeltauno.it. Du hittar också andra böcker av författaren Utbildningsdepartementet.
Betänkandets första del innehåller bakgrundskapitel, med bland annat fakta om gällande rätt, om utbildningssystemet i stort, olika undervisningsmetoder och samarbetsformer. Dessutom redogör utredningen för dagens situation och utgångspunkterna för arbetet. Förslagsdelen inleds med förslag om samarbetsformer och ställningstaganden om upphandling. Därefter lämnas förslag om fjärrundervisning, om studiehandledning på modersmålet samt om distansundervisning. Särskild utredare: Eva Durhan Köp utredningen och ta del av kompletta analyser och förslag!

FÖRFATTARE: Utbildningsdepartementet

FILNAMN: Entreprenad, fjärrundervisning och distansundervisning. SOU 2017:44 : Slutbetänkande från utredningen Bättre möjligheter till fjärrundervisning och undervisning på entreprenad.pdf

UTGIVNINGSDATUM: 2017-05-31

DIMENSIONERA: 6,84 MB

ISBN: 9789138246177

LADDA NER
LÄSA ONLINE

Friskolornas riksförbunds yttrande över betänkandet Entreprenad, fjärrundervisning och distansundervisning (SOU 2017:44) U2017/02532/GV (Pdf, nytt fösnter) Friskolornas riksförbund (nedan kallat förbundet) har getts möjlighet att lämna synpunkter på förslag i ovan rubricerat betänkande och vill framföra nedanstående. Sammanfattning

Psykologi 2b: Teknisk psykologi, andra upplagan.pdf

Vaxade juveler och brända hjärtan.pdf

Skrifter. Bok 3, Staten.pdf

Chain Reaction.pdf

Dunkla avsikter.pdf

Sju essäer om tidens skepnader : insatta i ljus, mörker, rum och rymd.pdf

Imamen, kuppen och tjänarna : Gülenismen och Turkiet.pdf

I Linköping: Människor, miljöer, mysterier.pdf

Upptakter i den svenska vokalmusikens historia.pdf

Inne- & utelekar (PDF).pdf

Nytt bröd : baka gott utan gluten.pdf