Mystiskt brödraskap - mäktigt nätverk eBook

Radiodeltauno.it Mystiskt brödraskap - mäktigt nätverk Image

BESKRIVNING

Mystiskt brödraskap - mäktigt nätverk är en bra bok. Den här boken skrevs av författaren Andreas Önnerfors,Henrik Bogdan,Anders Simonsen,Jonas Andersson. På vår hemsida radiodeltauno.it kan du läsa boken Mystiskt brödraskap - mäktigt nätverk online.
Här ges en unik inblick i 1700-talets största svenska sällskap: Svenska Frimurare Orden. Det är en av de första akademiska publikationerna som ägnar sig åt det svenska frimureriet med ambitionen att dekonstruera det lammska paradigmet om frimureriet som ockult anti-upplyst underströmning under det rationella. Genom en analys av frimureriets normativa texter (inspirerad av Margaret C. Jacobs teorier och metoder) placerar Andreas Önnerfors in det svenska frimureriet i framväxten av det moderna civilsamhället. Henrik Bogdan behandlar ur religionsvetenskaplig synvinkel initiationen som gemensamt fenomen för frimureriets medlemmar. Möjliga socialhistoriska angreppssätt på medlemssammansättningen framläggs av Anders Simonsen. Boken innehåller även 4 300 namn på svenska 1700-talsfrimurare för vilka medlemskap i logerna nu kan verifieras. Jonas Andersson presenterar handskriften efter vilken den alfabetiska medlemsförteckningen har upprättats. Texterna visar att 1700-talets Sverige tog till sig ett betydande europeiskt kulturfenomen och pekar på behovet av fördjupad forskning inom ett internationellt växande område: research into freemasonry.

FÖRFATTARE: Andreas Önnerfors,Henrik Bogdan,Anders Simonsen,Jonas Andersson

FILNAMN: Mystiskt brödraskap - mäktigt nätverk.pdf

UTGIVNINGSDATUM: 2006-06-01

DIMENSIONERA: 4,46 MB

ISBN: 9789197519625

LADDA NER
LÄSA ONLINE

Skip to main content. swedish website; Menu. Home; International Admissions. Why study at Lund University

Magic! 3 - Digitalt klasspaket (Digital produkt).pdf

Rätt Lön 2020.pdf

Mörkertid.pdf

Körsvennen i Delfi.pdf

Konsten att skriva automatisk skrift.pdf

Varm mjölk.pdf

Benjamin.pdf

Dammsäkerhet : tydliga regler och effektiv tillsyn : betänkande SOU 2012:46.pdf

Spela Bridge 4.pdf

Ett mord i Kongo.pdf

Ord&Bild 2(2019): Europa.pdf

Relationer som hjälper.pdf

Saab Sonett.pdf

Humanistiskt ledarskap lönar sig.pdf

Sweol yrkessvenska Praktik.pdf

Sin Gluten : spansk magi i köket.pdf

Före Bornholmsmodellen - 150 bildkort.pdf

Youth, otherness and the plural city : modes of belonging and social life.pdf