Industrisamhället Sverige : arbete, ideal och kulturarv eBook

Radiodeltauno.it Industrisamhället Sverige : arbete, ideal och kulturarv Image

BESKRIVNING

Industrisamhället Sverige : arbete, ideal och kulturarv är en bra bok. Den här boken skrevs av författaren Maths Isacson. På vår hemsida radiodeltauno.it kan du läsa boken Industrisamhället Sverige : arbete, ideal och kulturarv online.
Det svenska industrisamhället är på väg att ersättas av ett samhälle präglat av globaliseringens krav på kommunikation, flexibilitet och ständiga omprövningar. Men betyder det att tjugohundratalets människa också kommer att frigöra sig från det gamla industrisamhällets värderingar och ideal? Med tyngdpunkt på den högindustriella epoken, från tidigt 1930-tal till början av 1980-talet, belyser boken hur industriföretagen blev normbildande för stora delar av det svenska samhället. Det gällde exempelvis för sättet att organisera arbetet, boendet och partsrelationerna. Vidare behandlas vilka ideal som kom att bli förhärskande och hur de förändrades över tid. Här berörs även frågan om vilka spår samhällsutvecklingen satte i den fysiska miljön, i samhällets institutioner och i vårt sätt att tänka samt huruvida detta kulturarv påverkar vårt handlande idag. Boken vänder sig till högskolestuderande och andra intresserade av samtidshistoria, t.ex. personer som arbetar med industrisamhällets kulturarv inom myndigheter, i kommuner, på museer, i företag och i ideella föreningar.

FÖRFATTARE: Maths Isacson

FILNAMN: Industrisamhället Sverige : arbete, ideal och kulturarv.pdf

UTGIVNINGSDATUM: 2007-04-01

DIMENSIONERA: 1,43 MB

ISBN: 9789144045368

LADDA NER
LÄSA ONLINE

Industrisamhället innebar ett nytt produktionssätt men också en ny syn på människan och naturen, ett framväxande demokratiskt samhälle och formeringen av helt nya sociala rörelser. Det är angeläget att människor idag och i framtiden ges möjlighet att förstå och tolka de förändringar som industrialiseringen gett upphov till.

Min kamp 3.pdf

Redan död.pdf

En läkares ABC för naturligt friska barn.pdf

Presenten (e-bok + ljudbok): En novell ur Spelreglerna.pdf

1001 nödvändiga fakta för fotbollsnördar.pdf

Strövtåg i Malaga.pdf

Utmattningens labyrint : en patient & en läkare - två perspektiv på en resa.pdf

Vélochef : mat för träning och tävling.pdf

Berlinerpopplarna.pdf

Su-Doku : det beroendeframkallande japanska sifferpusslet!. 2.pdf

Konsumentbeteende.pdf

En förlorad värld.pdf

Poster Samir & Viktor.pdf

Mitt liv som upptäcksresande Vol 1-5.pdf

Det mångspråkiga biblioteket : en nödvändig utopi.pdf

En värld i obalans : om lön, arbete och makt i förändring.pdf

Om himlen smälter.pdf

Tracys hämnd.pdf

Röd lilja.pdf

Pizza av Mastio : en kärleksförklaring till den ultimata pizzan.pdf