Fokusbibliotek : en utvecklingsmodell för bibliotek i grundskolan eBook

Radiodeltauno.it Fokusbibliotek : en utvecklingsmodell för bibliotek i grundskolan Image

BESKRIVNING

Fokusbibliotek : en utvecklingsmodell för bibliotek i grundskolan är en bra bok. Den här boken skrevs av författaren Catrin Eriksson. På vår hemsida radiodeltauno.it kan du läsa boken Fokusbibliotek : en utvecklingsmodell för bibliotek i grundskolan online.
Hur bygger man en skolbiblioteksverksamhet som vilar på långsiktighet, likvärdighet och hög kvalitet? Vad krävs för att skolbiblioteksverksamheten ska bli framgångsrik och aktivt bidra till elevers måluppfyllelse? Bokens intention är att inspirera till kreativt utvecklingsarbete. Det är inget färdigt recept som presenteras och givetvis finns flera vägar att gå men grundförutsättningarna i form av centrala beslut, utvecklingsmedel, struktur och organisation måste uppfyllas. På den enskilda skolan har sedan rektors engagemang en avgörande betydelse för att god samverkan mellan lärare och bibliotekarie startas och för att pedagogisk biblioteksverksamhet integreras i undervisningen. Boken, som beskriver en utvecklingsmodell i alla sina delar, vänder sig till politiker och chefstjänstemän som är på gång att fatta eller just fattat beslut om att bygga upp bemannade grundskolebibliotek, rektorer, lärare och bibliotekarier som söker idéer och stöd för att vidareutveckla skolbiblioteksverksamheten och studenter på biblioteks- och informationsvetenskapsprogrammet och lärarprogrammen på väg ut i yrkeslivet. Catrin Eriksson har mellan 2009 och 2016 varit skolbibliotekschef i Linköping och ansvarat för att starta och utveckla biblioteksverksamhet inom grundskolan. Hon har samtidigt varit aktiv i regionala och nationella nätverk och anlitats som föreläsare i många sammanhang där skolbiblioteksfrågor diskuteras.

FÖRFATTARE: Catrin Eriksson

FILNAMN: Fokusbibliotek : en utvecklingsmodell för bibliotek i grundskolan.pdf

UTGIVNINGSDATUM: 2016-11-18

DIMENSIONERA: 8,82 MB

ISBN: 9789170188060

LADDA NER
LÄSA ONLINE

Fokusbibliotek som utvecklingsmodell - framgångsfaktorer och erfarenheter. ... 2017 . Genom att ta ett helhetsgrepp på frågan. Genom att tillsätta en person som får det övergripande ansvaret för skolbiblioteksutvecklingen. ... Bibliotekets roll i en strävan mot ökad måluppfyllelse underlättas av: VISIONÄR rektor.

Natur : Dikter.pdf

Par i hjärter-Om könets betydelse i parförhållanden och äktenskap.pdf

Förtroendet.pdf

Doften av en man.pdf

Knopar - En praktisk handledning, steg för steg till över 100 knopar.pdf

OS120 elevhäften.pdf

Aeneiden.pdf

Dyskalkyli & Matematik.pdf

En fest för livet.pdf

Linnéa Wik berättar om hur utmattning kan börja.pdf

Om vi nu ska bli som Europa : könsskapande och normalitet bland unga kvinnor i transitionens Polen.pdf

Pampelanen i tratten.pdf