Kunskapsteori för lärare eBook

Radiodeltauno.it Kunskapsteori för lärare Image

BESKRIVNING

Kunskapsteori för lärare är en bra bok. Den här boken skrevs av författaren Gunnar Cardell. På vår hemsida radiodeltauno.it kan du läsa boken Kunskapsteori för lärare online.
Kunskapsanalys ur trenätsperspektivet Kunskap är någonting som finns men inte syns - däremot kan den visa sig i beteenden och handlingar. Att ha kunskap är ofta viktigt och därför finns det behov av att kunna tala om kunskap. Kunskapsteori för lärare erbjuder lärare och andra en verktygslåda med tankeverktyg till att tänka och tala om kunskap, lärande och undervisning. I grunden handlar kunskap om minnen - om bestående förändringar - som ger förmåga att göra skillnad på ett meningsfullt sätt. Kunskap är uttryck för tre komponenter - inre och yttre verklighet, nervsystem och kultur. I Kunskapsteori för lärare ses lärare och elever som reflekterande praktiker som vill och kan göra skillnad i en verklighet som består av system och delsystem; av skillnader som gör skillnad och av kombinationer av ordning och kaos, av förutsägbarhet och oförutsägbarhet. Exempel på rubriker: Tyst kunskap, Kunskapstecken, Evidensbaserad undervisning och Undervisningskonster. Kunskapsteori för lärare bygger på författarens föregående bok Att tänka för fred och hållbarhet. Om Trenätsteorin, en holistisk samhällsteori och symbietiken, en ekologisk ideologi; båda böckerna vilar på "vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet". Gunnar Cardell är fil.dr i pedagogik och f.d. mellanstadielärare, universitetslektor och lärarutbildare.

FÖRFATTARE: Gunnar Cardell

FILNAMN: Kunskapsteori för lärare.pdf

UTGIVNINGSDATUM: 2017-08-16

DIMENSIONERA: 4,83 MB

ISBN: 9789163940484

LADDA NER
LÄSA ONLINE

KUNSKAPSTEORI . Frågan "Vad kan ... lärare och inbjöd honom till Stockholm. Descartes var tveksam men blev . ... För att förstå Berkeley måste man tänka på att han förspråkade idealism. Inom filsofin innebär idealism uppfattningen att tillvaron innerst inne är andlig, av andlig natur.

Mångfald i praktiken : handbok för verksamhetsutveckling.pdf

Elva.pdf

Transformationer : 1800-talets svenska translitteratur genom Lasse-Maja, C.J.L. Almqvist och Aurora Ljungstedt.pdf

En stad av ljus.pdf

Tvivlaren.pdf

Syrien lever och dör.pdf

Under Vintergatans alla stjärnor.pdf

Ryttararmén.pdf

Grundlig matematik : inledande matematik för ingenjörer, naturvetare och andra problemlösare.pdf

Ris och ros.pdf

Medan mörkret faller.pdf

Ruths resa.pdf