Kunskapsteori för lärare eBook

Radiodeltauno.it Kunskapsteori för lärare Image

BESKRIVNING

Kunskapsteori för lärare är en bra bok. Den här boken skrevs av författaren Gunnar Cardell. På vår hemsida radiodeltauno.it kan du läsa boken Kunskapsteori för lärare online.
Kunskapsanalys ur trenätsperspektivet Kunskap är någonting som finns men inte syns - däremot kan den visa sig i beteenden och handlingar. Att ha kunskap är ofta viktigt och därför finns det behov av att kunna tala om kunskap. Kunskapsteori för lärare erbjuder lärare och andra en verktygslåda med tankeverktyg till att tänka och tala om kunskap, lärande och undervisning. I grunden handlar kunskap om minnen - om bestående förändringar - som ger förmåga att göra skillnad på ett meningsfullt sätt. Kunskap är uttryck för tre komponenter - inre och yttre verklighet, nervsystem och kultur. I Kunskapsteori för lärare ses lärare och elever som reflekterande praktiker som vill och kan göra skillnad i en verklighet som består av system och delsystem; av skillnader som gör skillnad och av kombinationer av ordning och kaos, av förutsägbarhet och oförutsägbarhet. Exempel på rubriker: Tyst kunskap, Kunskapstecken, Evidensbaserad undervisning och Undervisningskonster. Kunskapsteori för lärare bygger på författarens föregående bok Att tänka för fred och hållbarhet. Om Trenätsteorin, en holistisk samhällsteori och symbietiken, en ekologisk ideologi; båda böckerna vilar på "vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet". Gunnar Cardell är fil.dr i pedagogik och f.d. mellanstadielärare, universitetslektor och lärarutbildare.

FÖRFATTARE: Gunnar Cardell

FILNAMN: Kunskapsteori för lärare.pdf

UTGIVNINGSDATUM: 2017-08-16

DIMENSIONERA: 3,33 MB

ISBN: 9789163940484

LADDA NER
LÄSA ONLINE

För lärare. Uppropsschema VT20. Tentamensschema VT20 . Termins- och periodindelning läsåret 2019/2020 - uppdaterad . Termins- och periodindelning läsåret 2020/2021 - preliminär. Regler och rekommendationer för hantering av kursvärderingar vid naturvetenskapliga fakulteten .

Att slå sig fri del 2.pdf

Kråkguld : röster från Naturmorgon.pdf

Friluftsatlas Bohusleden 1:50 000.pdf

Att bevara en kulturmiljö : bildandet av Grönsöö kulturhistoriska stiftelse.pdf

Samlade komedier 1.pdf

Ylvas Aurabrev.pdf

Syskonkärlek.pdf

Baronen av Barbary Coast.pdf

När själen dansar barfota.pdf

Guide till bearbetade klassiker : arbeta med klassiker i undervisning av unga och vuxna.pdf

När orden tystnar - blir trädgården mitt liv : dikter.pdf

Havsrytm.pdf

Det är din dag idag.pdf

Femtioårsdagen : komedi i en akt.pdf

Happy Food 2.0 ? Om hur måltiden och lyckan hör ihop.pdf

Åren innan : dokumentärroman.pdf

Gingarderoben.pdf

Tidskriften Mana 4(2017) I lagens namn.pdf