Lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder : en kommentar eBook

Radiodeltauno.it Lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder : en kommentar Image

BESKRIVNING

Vill du läsa Lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder : en kommentar pdf boken online? Bra val. Den här boken skrevs av författaren Dan Hanqvist. Att läsa Lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder : en kommentar online är nu så enkelt!
"Lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder. En kommentar" består av en Introduktion och en lagkommentar. Delarna kan i princip läsas fristående från varandra, men ger tillsammans en fördjupad förståelse för området. Kommentaren kombinerar rättsvetenskaplig analys med praktikernära material.I Introduktionen diskuteras finansiell reglering i allmänhet och av förvaltare av alternativa fonder i synnerhet. Inledningsvis behandlas den kommersiella förvaltningsrättens omfattning och förhållande till andra discipliner. Rättsområdet präglas starkt av unionsrätten, som diskuteras utifrån dess särskilda funktion, särpräglade normgivningstruktur och rättspraktiskt centrala principer. Vidare behandlas det finansiella systemets funktioner och särdrag, den finansiella regleringen och vad som kan antas utgöra optimal reglering. Därefter behandlas den del av fondförvaltningen som innefattar förvaltningen av alternativa investeringsfonder, med dess bakgrund och utformning. Regleringen som hör till de olika lagparagraferna består till stor del av artiklar i kommissionens delegerade förordning, som återges och kommenteras i anslutning till relevant lagtext. Regleringen utgör ett komplext samspel av RF, FEUF/FEU, EU-direktiv och -förordningar på primärrättsnivå och delegerade och genomförandeakter på sekundärrättsnivå, myndighetsföreskrifter, riktlinjer och annan vägledning från myndigheter, rättspraxis från EUD, Europadomstolen och de inhemska domstolarna, myndighetsbeslut, allmänna unionsrättsliga och nationella förvaltningsrättsliga principer och inhemsk och utländsk doktrin. Boken riktar sig till praktiker hos fondförvaltare och andra finansiella institut, men torde också vara av intresse för andra som ägnar sig åt finansiell och ekonomisk reglering och förvaltningsrätt.

FÖRFATTARE: Dan Hanqvist

FILNAMN: Lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder : en kommentar.pdf

UTGIVNINGSDATUM: 2016-05-26

DIMENSIONERA: 2,88 MB

ISBN: 9789139113904

LADDA NER
LÄSA ONLINE

10 e § En icke EES-baserad AIF-förvaltare som har ett annat referensland än Sverige får, utan tillstånd enligt denna lag, förvalta en alternativ investeringsfond som är etablerad i Sverige och inte är en specialfond, om förvaltaren i sitt referensland har tillstånd som avses i direktivet om förvaltare av alternativa investeringsfonder och som omfattar förvaltning av en alternativ ...

Prima Svenska 4 Basbok.pdf

Potatisskallen.pdf

Lises lettering : konsten att rita bokstäver.pdf

CommuniCards - samtalskort.pdf

510 Sölvesborg Terrängkartan : 1:50 000.pdf

Tankar under ytan.pdf

I mitt hjärta bor alltjämt en femåring. Del 2, Arbetsrätt m.m..pdf

Dansaren.pdf

Markisens skyddsling.pdf

Insulinresistens och hormonbalans hos kvinnor.pdf

Där vägen börjar.pdf

Livrädd.pdf

Fritz Lennarts Konst.pdf

Säg oh, ah, Kennedy.pdf