Förskolan - - uppdrag och juridik eBook

Radiodeltauno.it Förskolan - - uppdrag och juridik Image

BESKRIVNING

Förskolan - - uppdrag och juridik-boken skrevs 2019-06-11 av författaren Helene Roslund. Du kan läsa Förskolan - - uppdrag och juridik-boken i PDF, ePUB, MOBI på vår hemsida radiodeltauno.it. Du hittar också andra böcker av författaren Helene Roslund.
Barn i Sverige tillbringar en stor del av sin tidiga barndom i förskolan. Bara av den anledningen är förskolan en av våra viktigaste samhällsinstitutioner. Förskolan utgör första steget i det livslånga lärandet samtidigt som den har ett värde här och nu för barnen. Där ska barnen få leka, uppleva glädje och kamratskap och omgärdas av en trygg omsorg. Denna bok beskriver övergripande förskolans uppdrag. Den vill också ge en bred bild av den juridik som omger förskolan. Skollagen och läroplanen är i fokus men även andra författningar uppmärksammas såsom socialtjänstlagen, diskrimineringslagen och offentlighets- och sekretesslagen. Författningstext har samlats utifrån respektive sakområde och förklaras med förarbeten, praxis och exempel. Boken kan läsas från "pärm till pärm", men fungerar även som uppslagsbok. Den ger svar på frågor som: Kan man mäta en förskolas kvalitet?Får tystnadsplikten någonsin brytas?Vad innebär det att undervisningen ska vila på vetenskaplig grund?När har barngruppen en lämplig sammansättning och storlek?Kan tvååringar kränka varandra?Var går gränsen för det kompensatoriska uppdraget? Målgruppen är bred. Studenter på förskollärarutbildningen och rektorer i förskolan är självskrivna. Personal i våra tiotusen kommunala och fristående förskolor kan tveklöst också ha glädje av boken, liksom huvudmän och tjänstemän samt intresserade vårdnadshavare med barn i förskolan.

FÖRFATTARE: Helene Roslund

FILNAMN: Förskolan - - uppdrag och juridik.pdf

UTGIVNINGSDATUM: 2019-06-11

DIMENSIONERA: 2,18 MB

ISBN: 9789144121864

LADDA NER
LÄSA ONLINE

Sammanfattningsvis visar detta att fostran är något som både är ett uppdrag för förskolan och som också utförs i förskolan oavsett om det är medvetet eller omedvetet. Hur barnen fostras och i vilken riktning är dock något som skiljer sig både mellan barn och mellan kön.

Stilla stunder.pdf

Samtal i socialt arbete.pdf

Lys med apan.pdf

Barnen och välfärdspolitiken: nordiska barndomar 1900-2000.pdf

Det nordiska jordbruket: utmaningar i en framtid präglad av mer extremväder.pdf

Nu stormar det i dalens famn.pdf

Echo 5 Main Issues Vocational Elevbok.pdf

Det finns alltid förlåtelse.pdf

Den digitala drogen : konsten att hantera din teknik.pdf

Om Samtida bekännelser av en europeisk intellektuell av Jan Myrdal.pdf

Familjesagan Geometri.pdf

Historien om New York.pdf

Tekniken är grunden : om konsten att förstå tennis : en lärobok som förklarar orsak-verkan-samband mellan fotarbete, kropps- och slagrörelser.pdf

Eldätaren.pdf

Trasdockan.pdf

Från almstrid till trängselskatt : de stora slagen om Stockholm.pdf

Charlotte Löwensköld.pdf

Res Publica 69/70. Lars Bjurman, introduktör.pdf