Åtgärder för ett längre arbetsliv : slutbetänkande från Pensionsåldersutredningen. SOU 2013:25 eBook

Radiodeltauno.it Åtgärder för ett längre arbetsliv : slutbetänkande från Pensionsåldersutredningen.  SOU 2013:25 Image

BESKRIVNING

Åtgärder för ett längre arbetsliv : slutbetänkande från Pensionsåldersutredningen. SOU 2013:25-boken skrevs 2013-04-24 av författaren Socialdepartementet. Du kan läsa Åtgärder för ett längre arbetsliv : slutbetänkande från Pensionsåldersutredningen. SOU 2013:25-boken i PDF, ePUB, MOBI på vår hemsida radiodeltauno.it. Du hittar också andra böcker av författaren Socialdepartementet.
Trots vissa positiva tendenser i de äldres sysselsättning är förändringarna blygsamma. Sverige har fortfarande en de facto normal pensionsålder på 65 år. Antalet arbetade timmar ökar bland äldre, men mycket långsamt. Det är inte uthålligt. När vi lever längre måste vi arbeta längre, annars blir pensionsnivåerna för låga, försörjningsbördan orimlig och välfärdens finansiering hotas. Allt fler äldre har goda förutsättningar för ett längre arbetsliv. Fler och fler vill också arbeta längre, men möter olika hinder i regelsystem, avtal och i arbetslivet. Utredningen föreslår därför ett flertal åtgärder som omfattar satsningar för att förbättra arbetsmiljön, för att stärka de äldres möjligheter att bevara och utveckla sin kompetens, öka informationen, förstärka de ekonomiska incitamenten, motverka åldersdiskriminering osv. Dessa åtgärder kommer att bidra till en högre faktisk pensionsålder. Enligt utredningen bör det införas en riktålder för när man ska gå i pension. Riktåldern ska följa medellivslängden. Avsikten är att riktåldern blir ett tydligt icke valsalternativ för pensionering för de som vill få en godtagbar pensionsnivå. Åldersgränserna i det allmänna pensionssystemet och närliggande system bör anknyta till riktåldern.

FÖRFATTARE: Socialdepartementet

FILNAMN: Åtgärder för ett längre arbetsliv : slutbetänkande från Pensionsåldersutredningen. SOU 2013:25.pdf

UTGIVNINGSDATUM: 2013-04-24

DIMENSIONERA: 10,60 MB

ISBN: 9789138239247

LADDA NER
LÄSA ONLINE

slutbetänkande Åtgärder för ett längre arbetsliv (SOU 2013:25) S2013/2830/SF Universitets- och högskolerådet har beretts tillfälle att lämna synpunkter på rubricerat betänkande. Universitets- och högskolerådet framför inte några synpunkter angående de centrala

Damen med vargen.pdf

Konspiration Olof Palme : mordet, politikern och hans tysta fiender.pdf

Kära klasskamrater.pdf

Stiftelsehandboken.pdf

Den detroniserade prinsen.pdf

Vandringsturer kring Stockholm : skärgården.pdf

Kodnamn Onkel.pdf

Krigets vindar över Cavendon Hall.pdf

Bunkern.pdf

En kan inte bara rulla runt och dö.pdf

Väggkalender 2021 Familjens kom-ihåg.pdf

Inbjudan - erotisk novell.pdf

Vår tids vägpirater stal mobiltelefoner.pdf

En bluffpilots bekännelse : Thomas Salmes 13 år i himlen.pdf

Makaber.pdf

Lev i nuet, lär av stunden : 100 lektioner i mindfulness.pdf

Rebecca & Fiona.pdf