Forma svenskan Elevpaket - Digitalt + Tryckt - Grammatiska övningar i svenska som andraspråk eBook

Radiodeltauno.it Forma svenskan Elevpaket - Digitalt + Tryckt - Grammatiska övningar i svenska som andraspråk Image

BESKRIVNING

Forma svenskan Elevpaket - Digitalt + Tryckt - Grammatiska övningar i svenska som andraspråk är en bra bok. Den här boken skrevs av författaren Lasse Svensson. På vår hemsida radiodeltauno.it kan du läsa boken Forma svenskan Elevpaket - Digitalt + Tryckt - Grammatiska övningar i svenska som andraspråk online.
Forma svenskan är en komplett grammatikövningsbok som kan användas självständigt eller tillsammans med annan kurslitteratur. Boken ger kunskap om språkets byggstenar och tränar färdigheter i att hantera svenska språket grammatiskt. Den lämpar sig att använda på Svenska som andraspråk på grundläggande nivå till och med gymnasienivå, kurs 1 och 2.  I Forma svenskan sätts övningarna in i ett relevant sammanhang, som exemplifierar grammatikens regler, befäster redan inhämtade kunskaper och utvidgar dem till nya insikter. Övningarna har ett innehåll som lockar till lärande och lämpar sig för såväl individuellt lärande som samarbete i grupp, eller klassgenomgång och uppföljning. Digitalt läromedel De digitala övningar som ingår i läromedlet kan göras om och om igen för att nöta in, befästa och repetera. Både för att träna in grundläggande former och utmana tanken i mer komplexa situationer. De digitala övningarna är självrättande och stimulerar eleverna till att träna på egen hand. Elevbok Forma svenskan är en heltäckande fakta- och övningsbok i svensk grammatik avsedd för undervisning i svenska som andraspråk. Boken är anpassad för GRNSVA2, SVASVA01, SVASVA02 och riktar sig till elever på gymnasiet, Sva G Komvux, bildningsförbundens kurser samt högskolans kurser och motsvarar B2 på den europeiska språkskalan, GERS. Det är en grammatikbok som ger både upptäckarglädje och stöd i det nödvändiga nötandet för att befästa kunskap. Och en bok som jag själv gärna jobbar med tillsammans med elever." Lasse Svensson, bokens författare

FÖRFATTARE: Lasse Svensson

FILNAMN: Forma svenskan Elevpaket - Digitalt + Tryckt - Grammatiska övningar i svenska som andraspråk.pdf

UTGIVNINGSDATUM: 2016-03-17

DIMENSIONERA: 7,69 MB

ISBN: 9789144110721

LADDA NER
LÄSA ONLINE

Köp boken Forma svenskan Elevpaket - Digitalt + Tryckt - Grammatiska övningar i svenska som andraspråk av ... I Lärarhandledningen ges presentationer av grammatiska moment i ett lite vidare perspektiv och med fler aspekter än i huvudboken Forma svenskan.De extra övningarna i lärarmaterialet har en mer komplex språklig nivå och ett ordförråd anpassat för gymnasiala kurser.

Barn- och ungdomsvetenskap : grundläggande perspektiv.pdf

När Skatteverket anfaller.pdf

Regnbågen; läsebok för lågstadiet.pdf

En officer och spion.pdf

Grundpension. SOU 2019:53 : Delbetänkande från Garantipensionsutredningen (S 2018:14).pdf

Världens elakaste citat.pdf

Nyårsfesten.pdf

Dagar av längtan.pdf

Varumärkenas fält : produktion av erkännande i Stockholms reklamvärld.pdf

Coach's manual Nivå två.pdf

1960-talets Linköping - bilder av ett händelserikt decennium.pdf

Fantasi och kreativitet.pdf

Historiska rättskällor i konflikt : en introduktion i rättshistoria.pdf

I farans riktning.pdf

Familjerätten : en introduktion.pdf

Segel av sten.pdf

Galenskapens makt.pdf

30 år av tystnad : mitt liv i skuggan av mordet på Olof Palme.pdf

AspieKraft.pdf

Döden & Co..pdf