Stockholm, Klara kloster och Kungsladugården eBook

Radiodeltauno.it Stockholm, Klara kloster och Kungsladugården Image

BESKRIVNING

Stockholm, Klara kloster och Kungsladugården är en bra bok. Den här boken skrevs av författaren Clas Tollin. På vår hemsida radiodeltauno.it kan du läsa boken Stockholm, Klara kloster och Kungsladugården online.
Kungliga nationalstadsparken inrättades 1995 och är ensam i sitt slag i världen. Tack vare att stora delar har stått under s.k. kunglig dispositionsrätt sedan Karl XI:s tid skiljer sig området från andra stadsnära hårt exploaterade marker väster och söder om stadskärnan. Nationalstadsparkens rika växt- och djurliv är väl dokumenterat och vi har även god kännedom om historien från jaktparkstiden dvs. från 1600-talets slut då namnen Norra och Södra Djurgården etablerades och framåt. I denna bok ges en bebyggelsehistorik över perioden från år 1000 till 1600. Utifrån ett historiskt geografiskt perspektiv studeras den äldre bebyggelsen och vilken betydelse olika markägare haft för området. Ursprunget till namnet Stockholm har ofta diskuterats och här presenteras en förklaring av namnet. Som källmaterial har ett stort antal primärkällor använts liksom en ingående fältinventering. Nyproducerade kartor och illustrationer kompletterar texten. Clas Tollin är fil. dr i kulturgeografi och docent i agrarhistoria.

FÖRFATTARE: Clas Tollin

FILNAMN: Stockholm, Klara kloster och Kungsladugården.pdf

UTGIVNINGSDATUM: 2017-08-15

DIMENSIONERA: 1,78 MB

ISBN: 9789174024531

LADDA NER
LÄSA ONLINE

Clas Tollin föreläser om Kungliga nationalstadsparkens medeltida historia, Stockholm, Klara kloster och Kungsladugården. Clas har givit ut en bok med denna titel och berättar en mycket spännande historia om markägarförhållandena kring Stockholm på medeltiden.

Det blå ankaret.pdf

Gustav Vasa del 1.pdf

Förbättra din tarmflora : vetenskap, tips och recept.pdf

The Magic Bar.pdf

Urmänniskor och sabeltigrar.pdf

Material och produkter avsedda att komma i kontakt med livsmedel. Ds 2020:6 :.pdf

Ju förr desto bättre - vägar till en förebyggande socialtjänst. SOU 2018:32 : Delbetänkande från utredningen Framtidens socialtjänst.pdf

Antisemitiska hatbrott. Brå rapport 2019:4 : en intervjustudie.pdf

En medelålders pappas dagbok.pdf

Etnologiska prövningar : sista ordet om gammal göteborgsetnologi.pdf

Hemmet.pdf

Rosor, kyssar och döden.pdf

Bong.pdf

Svenska för dig - Kreativt skrivande.pdf