Elkrafthandboken. Elkraftsystem 2 eBook

Radiodeltauno.it Elkrafthandboken. Elkraftsystem 2 Image

BESKRIVNING

Elkrafthandboken. Elkraftsystem 2 är en bra bok. Den här boken skrevs av författaren Karl Axel Jacobsson,Stig Lidström,Carl Öhlén. På vår hemsida radiodeltauno.it kan du läsa boken Elkrafthandboken. Elkraftsystem 2 online.
Elkrafthandboken är ett verk i tre delar som behandlar elproduktion, distribution, elanvändning, mätteknik och elmaskiner. Den är ett referensverk inom det elkrafttekniska området och ett lämpligt utbildningsmaterial på högskolenivå och annan högre teknisk utbildning. De tre delarna är: Elmaskiner och elektriska drivsystem, Elkraftsystem 1, Elkraftsystem 2. Läs mer Elkraftsystem 2 omfattar bland annat elkraftanvändning, framtagning av nyanläggning, systembyggnad och dokumentation, driftsäkerhet, elkraftekonomi, elkraftberäkningar, EMC, mätteknik, provning och simulering, kraftsystem i IT-åldern, utvecklingstendenser, formler och data. I samband med att revideringen av Elkrafthandbokens tre delar påbörjades, konsulterades högskolor och universitet med teknisk utbildning. Man såg Elkrafthandboken som ett viktigt komplement till engelskspråkig och mer teoretisk litteratur. När det gällde önskemål om ändringar så påpekades just att IT, vindkraft, driftsäkerhet och smarta elnät skulle behandlas mer utförligt. Den nya Elkrafthandboken har därför uppdaterats inom alla avsnitt för att spegla utvecklingen och önskemålen enligt ovan. I Elkraftsystem 2 syns bland annat följande nyheter i denna reviderade upplaga: - Helt omarbetade kapitel om driftsäkerhet, smarta elnät och utvecklingstendenser. - Ett helt nyskrivet kapitel om systemuppbyggnad och dokumentation. - Uppdaterade, kompletterade och utökade kapitel om elkraftssanvändning, elkraftsberäkningar, EMC och mätteknik. Om författarna Karl Axel Jacobsson är ingenjör med elkraftteknisk lärarutbildning från KTH. Han har tidigare verkat inom gymnasie- och högskolan och även som konsult inom industrin. Mångårig läroboks- och fackboksförfattare. Stig Lidström är högskoleingenjör inom elkraft med lång erfarenhet från Vattenfall avseende driftledning, allmänna kontrollanläggningsfrågor, igångkörning, reläskyddsplanering, störningsanalyser och nätutredningar. Han har även flera års erfarenhet från ABB GA Products, teknisk applikationssupport inom reläskydd för HV- och EHV-system, teknisk marknadsföring samt utbildning. Han är medlem i Cigré där han har medverkat i ett antal internationella arbetsgrupper. Carl Öhlén är civilingenjör inom elkraft från KTH och författare i Elkrafthandboken sedan första upplagan. Han har 40 års internationell erfarenhet inom elkraftbranschen genom arbete för Vattenfall, ABB, Programma, Ripasso Energy och STRI . Under senare år har han för Energimyndigheten varit aktiv inom IEA/ISGAN samt som expert för EC DG-ENERGY i Bryssel.

FÖRFATTARE: Karl Axel Jacobsson,Stig Lidström,Carl Öhlén

FILNAMN: Elkrafthandboken. Elkraftsystem 2.pdf

UTGIVNINGSDATUM: 2016-08-11

DIMENSIONERA: 2,13 MB

ISBN: 9789147114351

LADDA NER
LÄSA ONLINE

Elkrafthandboken Elkraftsystem. 2 / redaktion: Karl Axel Jacobsson ... av Karl Axel Jacobsson (Bok) 2016, Svenska, För vuxna ... 2 av 3 exemplar finns att låna, Finns inne Bibliotek Lånetiden går ut Avdelning Placering Uppställd på ; Nej (0 av 1) Skärholmens ...

Att se skogen och träden - En praktisk guide till systemteorin.pdf

Binas historia.pdf

En annan Alice.pdf

Mig krossar du aldrig : min resa från att överleva till att leva.pdf

Och andas ... : upplev kraften i medveten andning - din källa till hälsa, harmoni och lycka.pdf

Brott och straff : en grundbok i straffrätt.pdf

I luften 2012 - Flygets Årsbok.pdf

Mord med guldkant.pdf

Kafka. För en mindre litteratur.pdf

Drömmen om Sverige.pdf

Selma Lagerlöf II.pdf

Min farbror blev svenskamerikan : att söka sina rötter.pdf

Omfamna livet : en bok om livet - ljus och mörker.pdf

Eric och Pell-Pers på Öhn. D. 1.pdf

Kvinnans ställning i den ekonomiska samhällsutvecklingen.pdf

Tillbaka till texten : derivativt skrivande i en svensk gymnasieklass.pdf

Dotterns berättelse.pdf

H2000 Personlig försäljning 2 Fakta och uppgifter.pdf

Five Star Boost : hur du skaffar ett femstjärnigt liv genom att öka din personliga och affärsmässiga kapacitet.pdf