Vad är rätt? eBook

Radiodeltauno.it Vad är rätt? Image

BESKRIVNING

Vill du läsa Vad är rätt? pdf boken online? Bra val. Den här boken skrevs av författaren Wiweka Warnling Conradson. Att läsa Vad är rätt? online är nu så enkelt!
VAD ÄR "RÄTT"? Frågan kan tolkas på ett handfast sätt, i betydelsen vad som är gällande rätt när man försöker lösa ett visst juridiskt problem: T.ex. om man få slå sina barn (barnaga) eller om det är förbjudet. Frågan kan också ges en rättsteoretisk innebörd, om man försöker förstå juridikens väsen och t.ex. vill analysera vad som skiljer rättsregler från andra typer av regler. Författarens ambitioner är inte att ge läsarna full klarhet i rättens "inre natur", utan det främsta syftet är att väcka frågor och få läsarna att själva reflektera:Kan en våldsinriktad förening förbjudas?Kan en gällande lag vara så föråldrad att den inte tillämpas?Tillåts barnäktenskap i Sverige?Måste man alltid följa prejudikat från våra högsta domstolar?Kan ett barn tvingas att lära sig simma för att det är "barnets bästa"?Rätten är ständigt i förändring genom nya svenska lagar och domar, liksom domar från Europadomstolen och EU-domstolen samt annan EU-rätt i form av fördrag, förordningar, direktiv m.m. Det en gång inlärda är alltså inte en stabil punkt annat än temporärt, utan alla jurister måste inse betydelsen av att lära på nytt och att bedöma juridiska frågor, såväl idag som i framtiden, med hjälp av en juridisk metod eller kanske flera olika sådana metoder.WIWEKA WARNLING CONRADSON är professor i offentlig rätt vid Juridiska fakulteten på Stockholms universitet och författare till ett flertal monografier och läroböcker, bl.a. En introduktion till förvaltningsrätten, Rättsmedel: om- & överprövning av förvaltningsbeslut, Sanktionsavgifter - särskilt i näringsverksamhet, En orientering i tryckfrihet & yttrandefrihet (med H. Bernitz) och Statsrättens grunder (med H. Bernitz, L. Sandström och K. Åhman).

FÖRFATTARE: Wiweka Warnling Conradson

FILNAMN: Vad är rätt?.pdf

UTGIVNINGSDATUM: 2019-01-10

DIMENSIONERA: 8,20 MB

ISBN: 9789139208891

LADDA NER
LÄSA ONLINE

Och då är det viktigt att ta reda på vad barn själva tänker och tycker. Barnets bästa och barns rätt till inflytande är två av grundprinciperna som genomsyrar hela Barnkonventionen. De andra två grundprinciperna handlar om att inget barn får diskrimineras och att varje barn har rätt till liv och utveckling.

Bombträdgården.pdf

Så blir du rik i den digitala ekonomin.pdf

Syndafall.pdf

Rosornas krig. Andra boken, Solvarg.pdf

Free spin.pdf

V för Vendetta : två intervjuer med David Lloyd och Alan Moore, brittiska serietecknarpionjärer.pdf

Hur länge ska hon vara död?.pdf

Magic! 5 - Digitalt elevpaket.pdf

BABADADA, svenska - Espanol de Argentina, bildordbok - diccionario visual.pdf

Urspårade och andra noveller.pdf

Bilder från stationer och linjer, 1960-1970. Del 1.pdf

Songlines : musik, möten, mening.pdf

Att känna sitt hjärta.pdf