Kredit och säkerhet : lärobok i krediträtt eBook

Radiodeltauno.it Kredit och säkerhet : lärobok i krediträtt Image

BESKRIVNING

Kredit och säkerhet : lärobok i krediträtt är en bra bok. Den här boken skrevs av författaren Gertrud Lennander. På vår hemsida radiodeltauno.it kan du läsa boken Kredit och säkerhet : lärobok i krediträtt online.
I tider av ekonomisk oro får frågor om kredit och säkerhet särskild aktualitet. Denna lärobok inleds med en översikt över den svenska kreditmarknaden. Därefter behandlas kreditavtalet. Huvuddelen av boken ägnas åt olika frågor rörande borgen samt kreditgivarens och kredittagarens inbördes rättigheter och skyldigheter med avseende på pantsäkerhet i lös egendom. I denna upplaga beaktas den utveckling som skett på området under de senaste åren. Boken är avsedd för den grundläggande juristutbildningen i krediträtt, men lämpar sig även för såväl praktiserande jurister som personer i bankbranschen och för den som i övrigt har intresse för krediträttsliga frågor.

FÖRFATTARE: Gertrud Lennander

FILNAMN: Kredit och säkerhet : lärobok i krediträtt.pdf

UTGIVNINGSDATUM: 2020-05-20

DIMENSIONERA: 2,31 MB

ISBN: 9789177370956

LADDA NER
LÄSA ONLINE

Krediträtt . Det rättsområde som benämns krediträtt innehåller ett stort antal olika regler och regelsystem. Gemensamt för dessa är att de alla rör fordringar och skulder samt angränsande områden. De områden som kommer beskrivas här är skuldebrevsrätt, sakrätt, pant, borgen och obeståndsrätt.

En effektivare handläggning av ärenden om överförande av straffverkställighet. Ds 2019:9 : Från enheten för brottmålsärenden och internationellt rättsligt samarbete.pdf

Fjällgraven.pdf

Kustbevakningsdatalag. Ds 2011:16.pdf

Karma & reinkarnation : nyckeln till andlig utveckling och kunskap.pdf

Ord&Bild 5(2011).pdf

Flygminnen 4 : fasten seat belt.pdf

Blodsarvet.pdf

Ett intyg.pdf

Två vänner.pdf

Små bitar av lycka.pdf

Ingen lek utan eld : en olympisk krönika från Aten till Aten.pdf

När allting faller på plats : en bok om att finna mening.pdf

Ekonomi för Antropocen : skiftet till en hållbar värld.pdf

Långt bortom havet.pdf

Pop 2006 - årets största hits.pdf

När hjärtat brinner.pdf

Målarbok GULD : vacker gyllene design.pdf

Äldres hälsa och livskvalitet.pdf

Möt mig i paradiset.pdf

Gravfältet på gränsen.pdf