FN-stadgan och världspolitiken : om folkrättens roll i en föränderlig värld eBook

Radiodeltauno.it FN-stadgan och världspolitiken : om folkrättens roll i en föränderlig värld Image

BESKRIVNING

FN-stadgan och världspolitiken : om folkrättens roll i en föränderlig värld-boken skrevs 2019-02-25 av författaren Katinka Svanberg,Ove Bring. Du kan läsa FN-stadgan och världspolitiken : om folkrättens roll i en föränderlig värld-boken i PDF, ePUB, MOBI på vår hemsida radiodeltauno.it. Du hittar också andra böcker av författaren Katinka Svanberg,Ove Bring.
FN-stadgan och världspolitiken är en bok i folkrätt om FN-stadgans mellanstatliga spelregler. Fokus ligger på FN som en organisation för världsfreden och FN:s roll att ingripa för att upprätthålla internationell fred och säkerhet.Denna nya omarbetade upplaga är full med konkreta exempel ur dagens FN-praxis. Här behandlas bl.a. krigen i Jemen, Syrien och Afghanistan, internationell terrorism med IS-dåd och andra hot mot säkerheten som t.ex. massförstörelsevapen, ebolautbrott och pirater. Boken tar också upp historiska fall som Grisbukten och Koreakriget. FN-stadgan och världspolitiken innehåller kapitel om FN-stadgans principer, vålds- och aggressionsförbudet, non-interventionsprincipen, humanitär intervention och skyldigheten att skydda (R2P) samt självförsvarsrätten och folkrättens självbestämmanderätt. I Del II behandlas folkrättsliga efterlevnadsmekanismer, hur säkerhetsrådet fungerar som sanktionsorgan samt den internationella domstolens och generalsekreterarens respektive roller. Den internationella brottmålsdomstolen och dess samarbete med säkerhetsrådet för att lagföra grova folkrättsbrott har fått ett eget kapitel. Avslutningsvis diskuteras innovationer och utveckling på FN-stadgans område och vilken roll organisationen tillåts spela som garant för världsfreden på 2000-talet.FN-stadgan och världspolitiken är i första hand avsedd som en lärobok i folkrätt. Den vänder sig därför till studenter, men den är även en kunskapskälla för andra med intresse av de behandlade områdena.

FÖRFATTARE: Katinka Svanberg,Ove Bring

FILNAMN: FN-stadgan och världspolitiken : om folkrättens roll i en föränderlig värld.pdf

UTGIVNINGSDATUM: 2019-02-25

DIMENSIONERA: 6,95 MB

ISBN: 9789139207986

LADDA NER
LÄSA ONLINE

FN-stadgan och världspolitiken : Om folkrättens roll i en föränderlig värld - Häftad. Finns i lager, 621 kr. Information från förlaget . FN-stadgan och världspolitiken : Om folkrättens roll i en föränderlig värld Av Ove Bring. Bok-presentation:

Det varma kroppar lockar.pdf

Gudarna återvänder : UFO och den esoteriska traditionen.pdf

Ofullständighet : Kurt Gödels bevis och paradox.pdf

Tankar om Naturlig Läkning.pdf

Innan ni tog oss.pdf

Lyckostunder.pdf

Regnvakt.pdf

Infiltratören : den smutsigaste härvan inom svensk polis.pdf

Esaias Tegn R.pdf

Fattigfolk: noveller.pdf

Mardrömmar Och Önskedrömmar.pdf