En omarbetad utlänningsdatalag. Ds 2017:45 : Anpassning till EU:s dataskyddsförordning eBook

Radiodeltauno.it En omarbetad utlänningsdatalag. Ds 2017:45 : Anpassning till EU:s dataskyddsförordning Image

BESKRIVNING

Vill du läsa En omarbetad utlänningsdatalag. Ds 2017:45 : Anpassning till EU:s dataskyddsförordning pdf boken online? Bra val. Den här boken skrevs av författaren Justitiedepartementet. Att läsa En omarbetad utlänningsdatalag. Ds 2017:45 : Anpassning till EU:s dataskyddsförordning online är nu så enkelt!
Denna Ds innehåller förslag till de författningsändringar som behövs i utlänningsdatalagen (2016:27) och utlänningsdataförordningen (2016:30) med anledning av dataskyddsförordningen. Utlänningsdatalagen reglerar den personuppgiftsbehandling som utförs av Migrationsverket, Polismyndigheten och utlandsmyndigheterna i vissa utpekade verksamheter inom utlännings- och medborgarskapslagstiftningen. Tillämpningsområdet omfattar för närvarande dock inte den personuppgiftsbehandling som utförs i Polismyndighetens brottsbekämpande verksamhet. För att anpassa lagen till det nya regelverket för personuppgiftsbehandling föreslår vi att lagen inte ska gälla vid sådan behandling av personuppgifter som omfattas av brottsdatalagens tillämpningsområde. I Ds:n föreslås också att det i utlänningsdatalagen ska klargöras att den lagen inte gäller när personuppgifter behandlas med stöd av lagen (2006:444) om passagerarregister. I övrigt ska lagens tillämpningsområde enligt vårt förslag kvarstå oförändrat. Dataskyddsförordningen ska tillämpas i Sverige som om den vore nationell rätt, men hindrar inte förekomsten av nationella registerförfattningar. Dessa kommer framöver dock endast att utgöra en komplettering till dataskyddsförordningen, vilket enligt vårt förslag ska klargöras i utlänningsdatalagen.

FÖRFATTARE: Justitiedepartementet

FILNAMN: En omarbetad utlänningsdatalag. Ds 2017:45 : Anpassning till EU:s dataskyddsförordning.pdf

UTGIVNINGSDATUM: 2017-10-10

DIMENSIONERA: 5,17 MB

ISBN: 9789138246788

LADDA NER
LÄSA ONLINE

En omarbetad utlänningsdatalag - Anpassning till EU:s dataskyddsförordning, Ds 2017:45 09 oktober 2017 · Departementsserien och promemorior , Rättsliga dokument från Justitiedepartementet

Furste av Norden.pdf

Gräspojken.pdf

Läsgåvan C, Nya äventyr med Mini arbetsbok.pdf

Demon diary 05.pdf

Innan ni tog oss.pdf

Clownen Jac.pdf

Sven Hulterström - ett liv i politikens centrum.pdf

Bland blomsterkungar och växthus : trädgårdsepoken i Hässelby.pdf

Kustbevakningen : en berättelse om myndigheten som gick på grund.pdf

Vad som helst är möjligt.pdf

Stockholm före Stockholm : från äldsta tid fram till 1300.pdf

Potträning på 3 dagar : en beprövad metod för föräldrar som vill lyckas snabbt och undvika vanliga misstag. Steg-för-steg från start till mål.pdf

En väg för min son.pdf

Född människa : tio år med teatergruppen etiketterna.pdf

Will Shield : En overklig verklighet.pdf