OEI # 63-64 Strata, geologisk tid, jordkonst / Land art i Sverige eBook

Radiodeltauno.it OEI # 63-64 Strata, geologisk tid, jordkonst / Land art i Sverige Image

BESKRIVNING

OEI # 63-64 Strata, geologisk tid, jordkonst / Land art i Sverige är en bra bok. Den här boken skrevs av författaren Jonas Magnusson,Cecilia Grönberg. På vår hemsida radiodeltauno.it kan du läsa boken OEI # 63-64 Strata, geologisk tid, jordkonst / Land art i Sverige online.
I OEI # 63-64 medverkar: Bengt Adlers, Lars Ahlström & Hans Anders Molin, Stefan Altekamp, Henrik Andersson, Gert Aspelin, Gunilla Bandolin, Claire Roudenko-Bertin, Mårten Björk, Katarina Båth, Roger Caillois, Knut Ebeling, Gisela Eberhardt, Oswald Egger, Fredrik Ehlin, Leif Elggren, Carl Johan Erikson, Helena Eriksson, Linnéa Eriksson, Stephen Jay Gould, Stephan Günzel, Magnus Haglund, Gunnar D Hansson, Edward Harris, Johannes Heldén, Veine Johansson, Karl-Magnus Johansson & Rasmus Svensson, Thomas Kling, Bengt af Klintberg, Lotta Lotass, Jonas (J) Magnusson, Andreas Mangione och Hanna Dagerskog, Giulio Marzaioli, Steve McCaffery, Medlem av det imaginära partiet, Simona Menicocci, Roger Palmer, Jussi Parikka, Stina Pettersson, Raketa, Roland Recht, Johan Redin, Hinrich Sachs, Lina Selander & Oscar Mangione, Lytle Shaw, Skaraborgs museum museum, Robert Smithson, Roland Spolander, Stratagrids, Erik Straub, Carl-Erik Ström, John Sundkvist, Daniel A. Swarthnas, Kristen Tapson, VAVD, Torsten Weimarck, Gunilla Wihlborg, Agneta Ekman Wingate, Margaretha Åsberg, Sven Åsberg. "Jordens strata är ett kaotiskt museum. Inbäddad i sedimenten ligger en text som rymmer begränsningar och gränslinjer, vilka gäckar den rationella ordningen, samt sociala strukturer som stänger inne konsten. För att kunna avläsa stenarna måste vi bli medvetna om geologisk tid och om lagren av förhistoriskt material som ligger begravda i jordskorpan. När man ögnar igenom förhistoriens ruiner ser man en hög av förstörda kartor, som ställer våra nutida konsthistoriska begränsningar på ända. Skärvor av logik möter betraktaren då han ser ner i sedimentlagren. De abstrakta rissel som innehåller råmaterialet ses som något ofullständigt, sönderslaget och splittrat."I detta citat, hämtat ur Robert Smithsons manifestartade essä från 1968 om en ny konstform, "Medvetandets avlagringar: Jordprojekt", tematiseras alla de tre begrepp som intresserat oss speciellt i arbetet med detta nummer av OEI: "strata", "geologisk tid" och "jordkonst".I den idag mycket omfattande sekundärlitteraturen kring den amerikanska jordkonsten brukar man ofta ange dess början till omkring 1966, och det datum då den övergår i någonting annat till cirka 1974. Under den perioden realiseras en lång rad projekt i det amerikanska landskapet som blivit berömda, och de mest ikoniska är kanske Smithsons "Spiral Jetty" (1970) i Stora saltsjön, Utah, och Michael Heizers "Double Negative" (1969-70), för vilket Heizer spränger bort 240 000 ton berg vid Mormon Mesa i Nevada i två "diken" med en sammantagen längd av 450 meter, vart och ett 15 meter djupt och 10 meter brett.Allt detta är känt, men finns det då en svensk jordkonst, eller Land art, som denna konst snarare kom att kallas i Europa? Det är en av de frågor som vi närmar oss i detta nummer av OEI, där vi reflekterar kring jordkonst / Land art-konnoterande arbeten i Sverige från mitten av 60-talet och några decennier framåt.Kärnan i OEI # 63-64 är historiografisk. Och den historiografiska, eller alternativ-historiografiska, praktiken är här, som tidigare, kopplad till collagets och montagets procedurer. Men de stratigrafiska diskurser och kontexter vi specifikt sonderar uppenbarar också de stratifieringar, de temporala och spatiala överlagringar som dessa orena och öppna procedurer i sig kan implicera. Översättningar kopplas till nyproducerade bidrag, litterära och filosofiska arbeten till konstnärliga och geologiska, etc. - skikt över skikt. OEI # 63-64 blir på så vis också en övning i komplexitet, i att läsa lager."[V]illkoret för att kunna tala om 'jordmån' är en begynnande stratigrafisk forskning, vars uppgift strängt taget är att analysera den - och inte exempelvis bara utgrävningsföremålet - i egenskap av 'medium', som Benjamin skriver [...]. I och med att han upptäcker marken som m

FÖRFATTARE: Jonas Magnusson,Cecilia Grönberg

FILNAMN: OEI # 63-64 Strata, geologisk tid, jordkonst / Land art i Sverige.pdf

UTGIVNINGSDATUM: 2014-03-29

DIMENSIONERA: 5,76 MB

ISBN: 9789185905652

LADDA NER
LÄSA ONLINE

The issues are: OEI # 60-­61: Extra-disciplinary spaces; OEI # 62 On Paper; OEI # 63-­64 Strata, geologisk tid, jordkonst/Land art i Sverige; OEI # 66 Process/poem; OEI # 67­-68 icke-bekräftande skrivande / scrittura non assertiva; OEI # 69­-70 On Film.

40 väldigt goda hot shots.pdf

Det öde huset.pdf

Omstrukturerad.pdf

Skrivbok - Ord.pdf

Lathund för låtskrivare.pdf

Spåren efter dig.pdf

Olösta mysterier.pdf

Tio dagar i Fredrikshald.pdf

Årsredovisningslagens miljökrav.pdf

Den tomma tronen.pdf

Sfi enligt ABF.pdf

Sveriges dödbok 7.pdf

Eldorado matte 6B Lärarbok.pdf

Receptbok för ett rikare liv. Personligt ledarskap..pdf

En sommar på luffen.pdf

Dödsritt i havsbanet.pdf

Fixa litteraturen 1.pdf

Droppteorin : en treologi under ett paraply.pdf