Tredimensionell fastighetsindelning eBook

Radiodeltauno.it Tredimensionell fastighetsindelning Image

BESKRIVNING

Vill du läsa Tredimensionell fastighetsindelning pdf boken online? Bra val. Den här boken skrevs av författaren none. Att läsa Tredimensionell fastighetsindelning online är nu så enkelt!
I januari 2004 blev det möjligt - efter utländsk förebild - att skapa flera fastigheter inom samma byggkropp. Denna spännande nyhet - att fastigheter skall kunna delas in på höjden samt kunna omfatta broar, bergrum och tunnlar - är ämnet för denna bok. Här redovisas hur de nya bestämmelserna skall, bör och kan utnyttjas. Rikt och tydligt illustrerad. Innehåll: 1 Inledning. 2 Fastigheter och fastighetsbildning. 3 Allmänna krav på fastigheter. 4 Fastighetsanknutna rättigheter. 5 Särskilda krav på 3D-fastigheter. 6 Gränsdragningsfrågor. 7 Plan- och byggfrågor. 8 Grannelagsrättsliga frågor. 9 Inlösen och andra tvångsregler. 10 Ersättning och värdering. 11 Dokumentation och beskrivning. 12 Taxering och beskattning av 3D-fastigheter. Författarna arbetar bägge på Lantmäteriverket och har medverkat vid skapandet av den nya lagen.

FÖRFATTARE: none

FILNAMN: Tredimensionell fastighetsindelning.pdf

UTGIVNINGSDATUM: 2005-05-01

DIMENSIONERA: 1,37 MB

ISBN: 9789139106982

LADDA NER
LÄSA ONLINE

Tredimensionell fastighetsindelning prop. 2002/03:116. Publicerad 01 januari 2003 · Uppdaterad 02 ...

Mikael Wiehes sång till modet.pdf

Två av dig / Vägen till hjärtat.pdf

Mårbacka.pdf

Bestiarium.pdf

Ett bräckligt liv.pdf

Död joker.pdf

Påfågelsommar.pdf

Medbestämmandelagen : en kommentar. Del I, 1-32 §§.pdf

Vad håller vi på med? : 7 sätt att vända världen klimaträtt.pdf

Jag vill ju bara se bra ut naken-kokboken (Epub2).pdf

Boken om biologi Lärarbok.pdf

En annan man / Minnesluckan.pdf

Per Wästbergs Stockholm.pdf