Uppskattningens kraft : lärande, etik och hälsa eBook

Radiodeltauno.it Uppskattningens kraft : lärande, etik och hälsa Image

BESKRIVNING

Uppskattningens kraft : lärande, etik och hälsa är en bra bok. Den här boken skrevs av författaren Ulrika Bergmark,Catrine Kostenius. På vår hemsida radiodeltauno.it kan du läsa boken Uppskattningens kraft : lärande, etik och hälsa online.
I den här boken presenterar författarna elevers erfarenheter av skolan och lärares ansvar enligt skolans styrdokument, som en grund för skolutveckling. Elever ger uttryck för omsorg, tilltro och delaktighet i lärandet. Lärares ansvar handlar om att stödja elevers lärande, att uppmuntra dem att utveckla ett etiskt förhållningssätt till andra samt främja hälsa och välbefinnande. I boken beskriver författarna hur elevers erfarenheter och lärares ansvar kan sammanfogas i något de kallar ett uppskattande förhållningssätt. Detta innebär att lärare utvecklar ett antal kompetenser som i längden syftar till att öka elevers måluppfyllelse och trivsel i skolan. I boken beskriver författarna också exempel på konkreta verktyg för att arbeta med ett uppskattande förhållningssätt i skolan. Bokens syfte är att stimulera till utveckling av professionen hos blivande och redan yrkesverksamma lärare och leda till förändring i arbetet med eleverna. Även skolledare, elevhälsans personal och skolpolitiker kan ha god nytta av boken eftersom den utgår ifrån en rad konkreta exempel som fungerar som grund för reflektion och diskussion om hur skolan kan bli en positiv miljö.

FÖRFATTARE: Ulrika Bergmark,Catrine Kostenius

FILNAMN: Uppskattningens kraft : lärande, etik och hälsa.pdf

UTGIVNINGSDATUM: 2011-03-30

DIMENSIONERA: 6,63 MB

ISBN: 9789144068756

LADDA NER
LÄSA ONLINE

Uppskattningens kraft - lärande, etik och hälsa I den här boken presenterar författarna elevers erfarenheter av skolan och lärares ansvar enligt skolans styrdokument, som en grund för skolutveckling.

solsken snäckskal målarbok gratulationskort i guld och gult för skojs skull och underhållning för vuxna och barn gyckel avkopplande brukar dekorera so.pdf

Krafttider.pdf

Från cellfängelse till beteendeterapi : fängelse, kriminalpolitik och vetande 1930-1980.pdf

Vägskälens kulturarv - kulturarv vid vägskäl : om att skapa plats för romer och resande i kulturarvet.pdf

Schacknovell.pdf

Bemanningsdirektivets genomförande i Sverige : betänkande av Bemanningsutredningen (SOU 2011:5).pdf

Nya Zeeland.pdf

En kedja av förblindelse och misstag : historiska anteckningar om Gustaf IV Adolfs tid.pdf

Ackord.pdf

I Gränslandet.pdf

Introduktion till semantiken.pdf

Fadime Sahindal - Ett liv (CD + bok).pdf

Sverige - Polen : 1000 år av krig och kärlek.pdf

Telepati och eterkroppen (2u).pdf

Medarbetarens guide till framgång - Förbättra med Lean!.pdf