Uppskattningens kraft : lärande, etik och hälsa eBook

Radiodeltauno.it Uppskattningens kraft : lärande, etik och hälsa Image

BESKRIVNING

Uppskattningens kraft : lärande, etik och hälsa är en bra bok. Den här boken skrevs av författaren Ulrika Bergmark,Catrine Kostenius. På vår hemsida radiodeltauno.it kan du läsa boken Uppskattningens kraft : lärande, etik och hälsa online.
I den här boken presenterar författarna elevers erfarenheter av skolan och lärares ansvar enligt skolans styrdokument, som en grund för skolutveckling. Elever ger uttryck för omsorg, tilltro och delaktighet i lärandet. Lärares ansvar handlar om att stödja elevers lärande, att uppmuntra dem att utveckla ett etiskt förhållningssätt till andra samt främja hälsa och välbefinnande. I boken beskriver författarna hur elevers erfarenheter och lärares ansvar kan sammanfogas i något de kallar ett uppskattande förhållningssätt. Detta innebär att lärare utvecklar ett antal kompetenser som i längden syftar till att öka elevers måluppfyllelse och trivsel i skolan. I boken beskriver författarna också exempel på konkreta verktyg för att arbeta med ett uppskattande förhållningssätt i skolan. Bokens syfte är att stimulera till utveckling av professionen hos blivande och redan yrkesverksamma lärare och leda till förändring i arbetet med eleverna. Även skolledare, elevhälsans personal och skolpolitiker kan ha god nytta av boken eftersom den utgår ifrån en rad konkreta exempel som fungerar som grund för reflektion och diskussion om hur skolan kan bli en positiv miljö.

FÖRFATTARE: Ulrika Bergmark,Catrine Kostenius

FILNAMN: Uppskattningens kraft : lärande, etik och hälsa.pdf

UTGIVNINGSDATUM: 2011-03-30

DIMENSIONERA: 7,55 MB

ISBN: 9789144068756

LADDA NER
LÄSA ONLINE

U0029P, Ungdomars utveckling och lärande ur ett didaktiskt perspektiv Litteratur: Bergmark, Ulrika & Kostenius, Catrine (2011): Uppskattningens kraft…

Dödsmässa.pdf

Bortom det acceptablas gränser : Bengt Lidforss och lundaradikalismen.pdf

Återvändarna.pdf

Fy fan va vi e bra : bekännelser från en obehörig lärare och hans elever i den svenska flumskolan.pdf

Kvalitetsteknik Arbetshäfte.pdf

Italienska på resan.pdf

Sveriges statsministrar under 100 år : Hjalmar Branting.pdf

Yinyogapasset Revitalisering : ur boken & appen Vila dig i form med Yinyoga.pdf

Martin Luther King : en självbiografi.pdf

Jägarsoldat vid gränsen : beredskapsminnen och krigsfångar i Norrbotten.pdf

Älskarna.pdf

Blomstermandala - Anteckningsblock.pdf

Karl Warburg : den varsamme vägvisaren.pdf