Filosofins värld eBook

Radiodeltauno.it Filosofins värld Image

BESKRIVNING

Filosofins värld är en bra bok. Den här boken skrevs av författaren Martin Levander,Jan-Erik Westman. På vår hemsida radiodeltauno.it kan du läsa boken Filosofins värld online.
Det populära läromedelspaketet Filosofi består av en grundbok, en övningsbok och en antologi. Tillsammans ger de eleverna både grunderna inom ämnesområdet och praktiska övningar där eleverna får använda sina nyvunna kunskaper och tänka till. Läs mer Utmärkande drag - Grundläggande teorier - Praktiska övningar - Tonvikt på 1900-talet Filosofi - ingen lära utan en aktivitet Boken Filosofi - ingen lära utan en aktivitet lyfter fram den filosofiska diskussionen som det väsentliga i ämnet. De klassiska frågorna får stort utrymme, men tonvikten ligger på 1900-talets filosofiska diskussioner. Boken lämpar sig väl för filosofi kurs 1 och 2. Kursboken finns analog och som onlinebok. Innehåll - Filosofi och språk - Kunskap, sanning och vetenskap - Hur bör man leva och handla? - Har livet mening? - Tillämpningar och fördjupningar - Kunskap och verklighet - Logik - Vetenskapsfilosofi - Estetik - Filosofins nytta Tematiskt kapitel För dem som vill fördjupa sig i samtida filosofi finns ett tematiskt kapitel där frågor kring fem områden - feminism, djurrätt, idrottsfilosofi, politisk filosofi samt dödsstraff - diskuteras. Alla områden inleds med en presentation och avslutas med förslag till fördjupningar. Till samtliga områden finns också lämpliga fördjupningstexter i antologin Filosofins värld. Filosofiska övningar Filosofi är ett ämne som lämpar sig ovanligt väl för arbete med exempel och för diskussioner i små grupper. Det är då teorier och problem blir som mest levande. Filosofiska övningar innehåller olika slags tillämpningar på kursinnehållet: övningar och exempel där eleverna ska använda filosofiska begrepp på olika problem. Uppgifterna är av varierande slag. Det finns tankenötter som berör vetenskapsteori och logik (ofta med facit!) och det finns fallbeskrivningar som gör de moraliska och existentiella problemen tydliga och intressanta. Filosofins värld - en antologi Antologin Filosofins värld är väl anpassad till Filosofi - ingen lära utan en aktivitet. Boken innehåller mängder med klassiska och moderna filosofer: Platon, Aristoteles och Martha Nussbaum, Nietzsche och Simone de Beauvoir, Ludwig Wittgenstein, Carol Gilligan, Torbjörn Tännsjö och många andra. Över hälften av texterna är från 1900-talet. Dessutom finns det texter av författare och tänkare som Dostojevskij, Camus, Nina Björk, Conan Doyle, P O Enquist och Charles Darwin. En del av texterna är samlade kring teman - djurrätt, rättvisa, feminism, dödsstraff och idrott - och lämpar sig därför särskilt väl för fördjupning. Till texterna hör också uppgifter och diskussionsfrågor. Om författarna "En av de mest inflytelserika filosoferna under 1900-talet var Ludwig Wittgenstein. Han beskriver filosofin som en aktivitet snarare än en viss lära. Detta är också grundtanken med läromedlet Filosofi. Vår förhoppning är att eleverna ska bli engagerade och vilja diskutera och argumentera. Kanske också komma underfund med sin egen filosofi." Jan-Erik Westman, författare och lärare i filosofi och svenska

FÖRFATTARE: Martin Levander,Jan-Erik Westman

FILNAMN: Filosofins värld.pdf

UTGIVNINGSDATUM: 2006-01-01

DIMENSIONERA: 1,86 MB

ISBN: 9789147079292

LADDA NER
LÄSA ONLINE

Filosofins historia förklarar både hur olika problem och frågeställningar i filosofin uppstått och hur de besvarats genom historien. Genom denna kunskapsbank av frågor och svar är en filosof bättre rustad för att hantera både tidlösa och nya frågeställningar. Historia är därför betydligt viktigare i filosofi än de flesta andra ämnen. . Genom filosofins historia har argument ...

Vi som bor här.pdf

Livet är nu.pdf

De fyra elementen.pdf

Mina nio liv: Krönikor, del 2.pdf

Boktjuvarna : Jakten på de försvunna biblioteken.pdf

Peking : den hopfällbara staden.pdf

Stora och små nyheter/Stegrande hetta.pdf

Handling : att visa hund på utställning.pdf

Under en mans vingar : en biografi om kontroll och narcissism.pdf

Informations- och avfallshantering.pdf

En resa i kommunikation : fallet Sveriges riksbank.pdf

Vänskap. Kalender 2017.pdf

Kärlek, vänskap, hat.pdf