Sociologik : tio essäer om socialitet och tänkande eBook

Radiodeltauno.it Sociologik : tio essäer om socialitet och tänkande Image

BESKRIVNING

Sociologik : tio essäer om socialitet och tänkande-boken skrevs 2011-02-18 av författaren Christian Abrahamsson. Du kan läsa Sociologik : tio essäer om socialitet och tänkande-boken i PDF, ePUB, MOBI på vår hemsida radiodeltauno.it. Du hittar också andra böcker av författaren Christian Abrahamsson.
"Det sociala" tillhör de begrepp som samhällsvetenskapen utgår från men sällan känner något behov av att förklara. Ofta är socialiteten den samhällsvetenskapliga praktikens utgångspunkt och mål, men dess innebörd kan inte fastställas utan att överskrida gränserna till t.ex. filosofi, historia och religion. Kanske är avsaknaden av en kontinuerlig reflektion över det socialas innebörd rent av ett försvar av det samhällsvetenskapliga fältet.I denna bok diskuterar tio samhällsvetare och humanister det socialas betydelse från Immanuel Kant till Slavoj Zizek. Det handlar om tio sätt att tänka kring det sociala, om tio sociologiker. Detta skulle kunna tolkas som att det sociala är det objekt bokens olika bidrag behandlar ur respektive perspektiv. Men det kan också ges en snävare tolkning. Det verkliga objektet för undersökningarna blir då själva relationen mellan det sociala och vetandet. Med detta synsätt kan det sociala inte uppfattas som ett neutralt eller autonomt faktum utanför tänkandet. Snarare blir socialiteten något som framträder först i vetandets konkreta gränsdragningar och skillnadsskapanden. Denna bok är ett mångbottnat bidrag till diskussionen om vad samhället är och om möjligheterna att förändra det.Medverkande författare: Christian Abrahamsson, Magnus Fiskesjö, Maria Johansen, Per Magnus Johansson, Vessela Misheva, Gunnar Olsson, Fredrik Palm, Olli Pyyhtinen, Anders Ramsay och Sverre Wide

FÖRFATTARE: Christian Abrahamsson

FILNAMN: Sociologik : tio essäer om socialitet och tänkande.pdf

UTGIVNINGSDATUM: 2011-02-18

DIMENSIONERA: 10,84 MB

ISBN: 9789173590266

LADDA NER
LÄSA ONLINE

Buy Sociologik : tio essäer om socialitet och tänkande by Christian Abrahamsson, Fredrik Palm, Sverre Wide (ISBN: 9789173590266) from Amazon's Book Store. Everyday low prices and free delivery on eligible orders.

Skuggbarnet : att utsättas för syskonmisshandel. Del 2.pdf

Lantlig kokkonst från centrala Frankrike : rostad urbenad rullad fylld lamm.pdf

Meditationens hemligheter : för personlig utveckling och inre frid.pdf

Ny djurskyddslag Del 4 (SOU 2011:75): Del 4.pdf

Livet som främling.pdf

Om förändringar och att nå sina mål.pdf

Klangrum - Orglar i Skara stift.pdf

Lyckans betydelse : sekularisering, sensibilisering och individualisering i svenska skillingtryck 1750-1850.pdf

Anslaget : en bok med annorlunda annonser.pdf

Specialpedagogik i praktiken : stöd och inspiration för lärare.pdf

Biggles i öknen.pdf

A State of Grace - Human Rights and Human Obligations.pdf

Den perfekta människan.pdf

Tillsammans - en filosofisk debattbok om hur vi kan rädda vårt klimat.pdf

Frihetsgrisen.pdf

Stoppa, klä om och renovera möbeln.pdf

Healing the Astrologer's World : Astrology in a Global perspective.pdf

Iskall hämnd.pdf

Kastanjemannen.pdf