Sociologik : tio essäer om socialitet och tänkande eBook

Radiodeltauno.it Sociologik : tio essäer om socialitet och tänkande Image

BESKRIVNING

Sociologik : tio essäer om socialitet och tänkande-boken skrevs 2011-02-18 av författaren Christian Abrahamsson. Du kan läsa Sociologik : tio essäer om socialitet och tänkande-boken i PDF, ePUB, MOBI på vår hemsida radiodeltauno.it. Du hittar också andra böcker av författaren Christian Abrahamsson.
"Det sociala" tillhör de begrepp som samhällsvetenskapen utgår från men sällan känner något behov av att förklara. Ofta är socialiteten den samhällsvetenskapliga praktikens utgångspunkt och mål, men dess innebörd kan inte fastställas utan att överskrida gränserna till t.ex. filosofi, historia och religion. Kanske är avsaknaden av en kontinuerlig reflektion över det socialas innebörd rent av ett försvar av det samhällsvetenskapliga fältet.I denna bok diskuterar tio samhällsvetare och humanister det socialas betydelse från Immanuel Kant till Slavoj Zizek. Det handlar om tio sätt att tänka kring det sociala, om tio sociologiker. Detta skulle kunna tolkas som att det sociala är det objekt bokens olika bidrag behandlar ur respektive perspektiv. Men det kan också ges en snävare tolkning. Det verkliga objektet för undersökningarna blir då själva relationen mellan det sociala och vetandet. Med detta synsätt kan det sociala inte uppfattas som ett neutralt eller autonomt faktum utanför tänkandet. Snarare blir socialiteten något som framträder först i vetandets konkreta gränsdragningar och skillnadsskapanden. Denna bok är ett mångbottnat bidrag till diskussionen om vad samhället är och om möjligheterna att förändra det.Medverkande författare: Christian Abrahamsson, Magnus Fiskesjö, Maria Johansen, Per Magnus Johansson, Vessela Misheva, Gunnar Olsson, Fredrik Palm, Olli Pyyhtinen, Anders Ramsay och Sverre Wide

FÖRFATTARE: Christian Abrahamsson

FILNAMN: Sociologik : tio essäer om socialitet och tänkande.pdf

UTGIVNINGSDATUM: 2011-02-18

DIMENSIONERA: 2,23 MB

ISBN: 9789173590266

LADDA NER
LÄSA ONLINE

Giorgio Agamben, född 22 april 1942 i Rom, är en italiensk filosof och professor i estetik vid universitetet i Verona.Han har dessutom en professur vid European Graduate School, undervisar vid Collège International de Philosophie i Paris och vid universitetet i Macerata i Italien. Han är berömd för sina teorier om undantagstillstånd, Homo sacer, och om mänskliga rättigheter.

Från ord till poetisk handling.pdf

Geiger.pdf

Inferno.pdf

Rysk roulette - Del I.pdf

Moratorium.pdf

Nattsköterskan.pdf

Vädermannen.pdf

En odåga i sammet.pdf

Dagen då Eva tröttnade på att be om ursäkt.pdf

Återkomsten.pdf

Där inne vilar ögat.pdf

Kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om personlig skyddsutrustning. Ds 2017:23.pdf

Pennan, penningen & politiken. Medier och medieföretag förr och nu.pdf

Smak : skapa matglädje.pdf

Profeten.pdf

Elpënor.pdf

En studie i rött.pdf

Kroppen.pdf

Vänner i nöd, vänner i död.pdf

Hela Kakan.pdf