Trygghet och attraktivitet - en forskarkarriär för framtiden. SOU 2016:29. : Betänkande från Forskarkarriärutredningen eBook

Radiodeltauno.it Trygghet och attraktivitet - en forskarkarriär för framtiden. SOU 2016:29. : Betänkande från Forskarkarriärutredningen Image

BESKRIVNING

Trygghet och attraktivitet - en forskarkarriär för framtiden. SOU 2016:29. : Betänkande från Forskarkarriärutredningen är en bra bok. Den här boken skrevs av författaren Utbildningsdepartementet. På vår hemsida radiodeltauno.it kan du läsa boken Trygghet och attraktivitet - en forskarkarriär för framtiden. SOU 2016:29. : Betänkande från Forskarkarriärutredningen online.
Unga forskare bör få tydligare anställningar och en förutsägbar karriärstruktur, föreslår utredningen. Att attrahera unga, begåvade personer till en karriär inom akademin är en framtidsfråga. Sverige är ett litet land med stora ambitioner att vara en ledande kunskaps- och forskningsnation. Utredningens förslag syftar därför till att stärka återväxten av unga forskare. Utredaren föreslår bland annat att:utbildningsbidragen för doktorander tas bort, finansiering med stipendier avskaffas efter en övergångsperiod, en meriteringsanställning med rätt till prövning för tillsvidareanställning införs, nationella mål för antalet meriteringsanställningar beslutas av regeringen att uppföljning när det gäller visstidsanställningar och mobilitet mellan svenska och utländska lärosäten och mellan lärosäten och näringsliv införs. För att ge en mer förutsägbar karriär för unga forskare anser utredaren att universiteten och högskolorna aktivt måste arbeta med tydliga karriärstrukturer, ett gemensamt förhållningssätt och gemensamma regler. Särskild utredare: Ann Fust.

FÖRFATTARE: Utbildningsdepartementet

FILNAMN: Trygghet och attraktivitet - en forskarkarriär för framtiden. SOU 2016:29. : Betänkande från Forskarkarriärutredningen.pdf

UTGIVNINGSDATUM: 2016-04-04

DIMENSIONERA: 5,53 MB

ISBN: 9789138244319

LADDA NER
LÄSA ONLINE

Yttrande över betänkandet Trygghet och attraktivitet - en forskarkarriär för framtiden SOU 2016:29 Dnr SU FV-1.1.3-1293-16 Stockholms universitet är mycket positivt till grundtanken bakom utredningens förslag om inrättande av en nationell meriteringsanställning med rätt att prövas för befordran.

Frihet : tiden går inte, tiden kommer = Freedom : time does not pass, time comes.pdf

Min bohuslänska bokhistoria.pdf

Spela Bridge 3.pdf

7 dagar.pdf

Damkören.pdf

Den eviga familjen : familjepsykologi ur psykoanalytisk synvinkel.pdf

Farsoter och handikapp : ett kulturhistoriskt perspektiv.pdf

Förstå språket : samhällskunskap för nyanlända.pdf

Clan 24.pdf

Lillfjäten & Nilssonsläkten i bilder.pdf

"""Hellre fri än filmare"" : Filmverkstan och den fria filmen".pdf

Liturgi i Svenska kyrkan : i ord och bild från då och nu.pdf

Fixa hemma (parallelltext).pdf