Trafikkommentarer eBook

Radiodeltauno.it Trafikkommentarer Image

BESKRIVNING

Trafikkommentarer-boken skrevs 2018-10-02 av författaren Maria Ceder,Erik Olsson,Eva Römbo,Åsa Ståhl. Du kan läsa Trafikkommentarer-boken i PDF, ePUB, MOBI på vår hemsida radiodeltauno.it. Du hittar också andra böcker av författaren Maria Ceder,Erik Olsson,Eva Römbo,Åsa Ståhl.
I den nionde upplagan av Trafikkommentarer kommenteras de centrala författningarna i svensk vägtrafiklagstiftning, bland annat vad gäller trafikregler, den yrkesmässiga trafiken och krav på fordon och förare.I alla EU-länder och inte minst i Sverige pågår ett ständigt arbete med att förbättra villkoren för och effekterna av all slags vägtrafik. Det övergripande transportpolitiska målet i Sverige är att säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning för medborgarna och näringslivet i hela landet. Det finns också ett långsiktigt mål att ingen ska omkomma eller skadas allvarligt i trafiken, den s.k. nollvisionen. Det fortgående arbetet inom EU syftar till att åstadkomma ett transportsystemsom är effektivt, säkert och hållbart, och som skapar förutsättningar för en konkurrenskraftig bransch som ger jobb och välfärd. Det fokus som finns på vägtrafikfrågor både nationellt och inom EU gör att lagstiftningen inom området ofta är föremål för utveckling och förändringar.Trafikkommentarer ger en sammanhållen och detaljerad beskrivning av de viktigaste författningarna som reglerar vägtrafiken i Sverige. Författarna har mångårig yrkesmässig erfarenhet av lagstiftningen inom vägtrafikområdet och kommenterar ingående de aktuella författningarna med hänvisningar till förarbeten, eventuell bakomliggande EU-rättslig reglering och rättspraxis. Den författningstext som anges i boken är den som gällde eller, i förekommande fall, var beslutad den 1 juli 2018. Upplysningar lämnas även om annan lagstiftning av betydelse för tolkning av trafiklagstiftningen och om föreslagen lagstiftning. Hänvisningar görs också till Transportstyrelsens föreskrifter, och i vissa fall även till föreskrifter som tidigare har beslutats av Vägverket.

FÖRFATTARE: Maria Ceder,Erik Olsson,Eva Römbo,Åsa Ståhl

FILNAMN: Trafikkommentarer.pdf

UTGIVNINGSDATUM: 2018-10-02

DIMENSIONERA: 10,60 MB

ISBN: 9789139116530

LADDA NER
LÄSA ONLINE

Trafikkommentarer-boken skrevs 2018-10-02 av författaren Maria Ceder. Du kan läsa Trafikkommentarer-boken i PDF, ePUB, MOBI på vår hemsida dagensintegration.se. Du hittar också andra böcker av författaren Maria Ceder.

Hyland - Legenden och hans tid.pdf

Magasinet Arena november 2013. Alla blir lyckliga av pengar.pdf

Motivera ideella - om ledarskap, människors behov och drivkrafter.pdf

Hans nåds testamente.pdf

Öppna dörrar : krönikor.pdf

Amsterdam.pdf

Venice Italy Holiday: : Italien, Semester, Venedig, Resor, Turism.pdf

Rockgitarristen.pdf

Mörkret.pdf

Friends with Benefits: Jacks perspektiv.pdf