Svensk statsrätt eBook

Radiodeltauno.it Svensk statsrätt Image

BESKRIVNING

Svensk statsrätt-boken skrevs 2018-08-08 av författaren Joakim Nergelius. Du kan läsa Svensk statsrätt-boken i PDF, ePUB, MOBI på vår hemsida radiodeltauno.it. Du hittar också andra böcker av författaren Joakim Nergelius.
Sveriges viktigaste grundlag, Regeringsformen från 1974, genomgick 2010 flera större ändringar. Det gällde bland annat formerna för regeringsbildning, normprövningen och domstolarnas ställning.  Sedan mitten av 1990-talet, då Sverige gick med i EU samtidigt som Europa konventionen om mänskliga rättigheter blev gällande svensk rätt, har synen på grundlagen och dess funktion successivt kommit att ändras. 1974 års grundlag utgår från att grundlagstexten främst anger spelreglerna för politikens utövande och uppställer vissa för samhällsutvecklingen allmänt centrala principer. Men med åren har en syn på grundlagen som överordnad och även för lagstiftaren bindande rätt kommit att bli allt vanligare. När svenska lagar inte får strida mot Europarättens regler är det naturligt att framhålla att de inte heller får strida mot den svenska grundlagen. I denna utförliga lärobok om den svenska statsrätten och särskilt Regerings formen behandlas dess olika kapitel tämligen ingående. Även om diskuterade frågor rörande t.ex. fri- och rättigheter, domstolarnas normprövningsrätt, regeringsbildning och kommunalt självstyre behandlas. Framställningen utgår från att så stora förändringar i praktiken skett sedan 1974 att den då dominerande föreställningen om grundlagen som uttryck för icke juridiskt bindande riktlinjer inte längre kan upprätthållas. Detta under stryks av på senare år uppmärksammade frågor rörande t.ex. FRA-lagen, Lissabon fördraget och förbud mot dubbelbestraffning, vilka alla behandlas i denna fjärde upplaga, liksom välkända problem kring Riksrevisionen, Transport styrelsen och Decemberöverenskommelsen.Boken riktar sig främst till juridikstudenter, men kan även vara av intresse för statsvetare och allmänt politiskt eller konstitutionellt intresserade läsare.

FÖRFATTARE: Joakim Nergelius

FILNAMN: Svensk statsrätt.pdf

UTGIVNINGSDATUM: 2018-08-08

DIMENSIONERA: 3,49 MB

ISBN: 9789144125435

LADDA NER
LÄSA ONLINE

statsrätt på svenska översättning och definition "statsrätt", Ordbok svenska-svenska online. statsrätt. Exempel meningar med "statsrätt", översättning minne. EurLex-2. Särskilt kan förekomsten av allmänna principer i statsrätt eller förvaltningsrätt göra att ett införlivande genom särskilda lagstiftningsåtgärder är ...

Fiendens fiende.pdf

Bilderbok.pdf

Jernbanan 2 : Den underbare mannen ; Järnkronan ; Lifsens rot ; Oskuldens minut.pdf

Vårkänslor.pdf

Religionen i demokratin : ett politiskt dilemmas återkomst.pdf

Rättsliga regler i högskolan : liten handbok för ledamöter i högskoleorgan.pdf

Maria Elisabeth Hesselblad : ett helgon från Sverige.pdf

Fru Freud och jag : en historia om begär.pdf

Avspark till övertid - Allt om fotboll / Lättläst.pdf

Djävulen från Polen.pdf

Sprängkraft Iran.pdf