Samtalet med känslomässig intelligens eBook

Radiodeltauno.it Samtalet med känslomässig intelligens Image

BESKRIVNING

Vill du läsa Samtalet med känslomässig intelligens pdf boken online? Bra val. Den här boken skrevs av författaren Hilmar Thór Hilmarsson. Att läsa Samtalet med känslomässig intelligens online är nu så enkelt!
Det professionella samtalet är en viktig del av det moderna arbetslivet. Sådana samtal utförs t.ex. av personer på ledande befattningar, men även av människor verksamma inom vård, omsorg, service, skola och socialt arbete. Samtalet med känslomässig intelligens är till för dig som vill utveckla din förmåga att samtala professionellt, på ett tryggt och effektivt sätt. Den hjälper dig att skapa medverkan och att hantera de svårigheter som kan uppstå i ett samtal. Boken beskriver tydligt, steg för steg, hur du kan använda samtalet i olika situationer genom tydliga instruktioner, förklaringar och exempel på dialoger. Det kan handla om hur man lyssnar, ställer frågor, berömmer, återkopplar/ger kritik, hanterar känslor, löser problem, konflikter m.m. Boken riktar sig till personer som utför professionella samtal som en del av sitt arbete, även om mycket av innehållet också är tillämpbart i nära relationer. I båda fallen vill vi skapa goda mänskliga möten. Detta i sin tur ställer krav på empati (att vi bryr oss om andra) och etik (att vi respekterar andra); två grundvärderingar som säkerställer att samtalet sker med hjärtat. I den nya upplagan läggs stor vikt vid forskning om vad skickliga professionella gör i samtal. Skickliga professionella skapar snabbt en relation och positiv motivation i samtalet genom att använda sig av ett positivt mönster av vänlighet, ett mönster som denna bok lär dig att behärska. Den nya upplagan innehåller även uppdaterade exempel från vård, omsorg, skola och socialt arbete.   Fjärde upplagan

FÖRFATTARE: Hilmar Thór Hilmarsson

FILNAMN: Samtalet med känslomässig intelligens.pdf

UTGIVNINGSDATUM: 2012-07-31

DIMENSIONERA: 10,13 MB

ISBN: 9789144082264

LADDA NER
LÄSA ONLINE

Samtalet med känslomässig intelligens är utmärkt för dig som behöver utveckla din förmåga att samtala på ett rättframt, säkert och tryggt sätt i olika arbetssituationer. I boken finns en rad exempel och praktikfall som visar hur du kan använda samtalet i olika situationer.

Välkommen till Kitty - erotisk novell.pdf

Fallet Osmo Vallo.pdf

Anne-Marie flyttade in i hemsökt hus.pdf

Historien om Stockholms Allmänna Fäktförening.pdf

Bonadsmålningar av Anders Eriksson i Ås.pdf

Hamilton beach.pdf

Kunskapsbaserad och jämlik vård. SOU 2017:48 Förutsättningar för en lärande hälso- och sjukvård : Betänkande från Kunskapsstödsutredningen.pdf

Narrativ teori och metod : med livsberätteslen i fokus.pdf

Carolina Rediviva: Från akademiskt palats till vetenskaplig mötesplats. Byggnadens historia från 1810-tal till 2010-tal.pdf

Studentajävlar.pdf

Haell.pdf

Våra svenska landskapsdjur och landskapsblommor.pdf

Sherlock Holmes 444 bästa citat om brott och brottsbekämpning.pdf

Steg för steg - mot bättre texter - Skrivövningar för sfi B, C och D.pdf

Sverige från ovan.pdf

Manuskriptet från Accra.pdf