Fjärilsdansen eBook

Radiodeltauno.it Fjärilsdansen Image

BESKRIVNING

Vill du läsa Fjärilsdansen pdf boken online? Bra val. Den här boken skrevs av författaren Magnus Falk. Att läsa Fjärilsdansen online är nu så enkelt!
Karolina Widerström tog strid mot den så kallade reglementeringen av prostituerade, som innebar att alla kvinnor som befanns ägna sig åt prostitution tvingades genomgå lagstadgade gynekologiska kontroller i syfte att begränsa spridningen av könssjukdomar, detta samtidigt som de män som köpte deras tjänster - och på det sättet också spred sjukdomarna vidare - lämnades helt utan påföljd. Med utgångspunkt från sin nyskrivna historiska roman Fjärilsdansen ger författaren och läkaren Magnus Falk i den här boken sin bild av Karolina Widerströms livsgärning samt hur hennes liv kan ha sett ut.

FÖRFATTARE: Magnus Falk

FILNAMN: Fjärilsdansen.pdf

UTGIVNINGSDATUM: 2018-12-12

DIMENSIONERA: 4,34 MB

ISBN: 9789188065063

LADDA NER
LÄSA ONLINE

Logga in för att reservera. Genom att reservera kan du ställa dig i kö eller beställa till ditt bibliotek. Reservationer i kö: 0

Grupp 8 och jag.pdf

Den värld som var vår.pdf

Molnen över Metapontion.pdf

De krushuvade : och andra pelikaner.pdf

En annan värld : en debattbok om livet med elektromagnetiska fält.pdf

Ting och tecken.pdf

Ranbo Trädgård : Småskalig agroekologisk odling - för hållbar framtid.pdf

Orange Is the New Black : mitt år i ett kvinnofängelse.pdf

Den inkontinenta kvinnan.pdf

Miljonprogram för kunskap : en bok om hur vi klarar sysselsättningen och förmedlar de kunskaper som behövs på framtidens arbetsmarknad.pdf

Lexia Provia Handbok.pdf

Jägarna på Karinhall.pdf

Målningar och texter.pdf

Fäder & söner.pdf

Sundets pärla : speglingar av en stad.pdf

Dödligt hot.pdf

Där jag hör hemma.pdf