EU:s statsstödsrätt : en introduktion eBook

Radiodeltauno.it EU:s statsstödsrätt : en introduktion Image

BESKRIVNING

EU:s statsstödsrätt : en introduktion är en bra bok. Den här boken skrevs av författaren Tobias Indén. På vår hemsida radiodeltauno.it kan du läsa boken EU:s statsstödsrätt : en introduktion online.
I boken presenteras ett rättsområde som de senaste åren rönt allt mer uppmärksamhet i ett svenskt sammanhang, inte minst med anledning av olika offentliga avknoppningar och fastighetsförsäljningar, nämligen det europarättsliga regelverket rörande statliga stöd. Boken behandlar grunderna i EU:s statsstödsrätt, där betoningen läggs på rättsområdets systematik. I boken redogörs för vilka åtgärder som omfattas av EU-rätten på området, dvs. vilka åtgärder som definieras som statliga stöd. Dessutom behandlas flera av de möjligheter till undantag från det generella förbudet som också följer av EU-rätten. Avslutningsvis redogörs för både kommissionens kontrollmöjligheter, nationella domstolars kompetens och de rättsföljder som kan aktualiseras om en medlemsstat bryter mot reglerna.Boken är avsedd att kunna användas dels som lärobok, dels som ledning för praktisk verksamhet.

FÖRFATTARE: Tobias Indén

FILNAMN: EU:s statsstödsrätt : en introduktion.pdf

UTGIVNINGSDATUM: 2010-12-06

DIMENSIONERA: 2,17 MB

ISBN: 9789176787731

LADDA NER
LÄSA ONLINE

Kosmisk musik är en bra bok. Den här boken skrevs av författaren Börje Crona. ... EU:s statsstödsrätt : en introduktion. Idébok om service. Livets irrgångar. Kristen gudstjänst : en introduktion. DAGENSINTEGRATION.SE.

Judarna, Ers Majestät!.pdf

Häxjakten.pdf

Den tysta patienten.pdf

Så sant som det var sagt.pdf

Yakuza.pdf

Lär dig Tagalog - Snabbt / Lätt / Effektivt: 2000 viktiga ordlistor.pdf

Som en vindpust far Du genom världen.pdf

Tänk positivt annars kan du dö.pdf

I medborgarnas tjänst : essäer om förvaltningspolitik.pdf

Guide till boksamtal för alla : arbeta med lättläst i boksamtal på skola och bibliotek.pdf

Don Quijote av la Mancha.pdf

Svegot - Februari 2020.pdf