Bild, konst och medier för yngre barn - - kulturella redskap och pedagogiska perspektiv eBook

Radiodeltauno.it Bild, konst och medier för yngre barn - - kulturella redskap och pedagogiska perspektiv Image

BESKRIVNING

Bild, konst och medier för yngre barn - - kulturella redskap och pedagogiska perspektiv-boken skrevs 2014-09-30 av författaren Marie Bendroth Karlsson,Tarja Karlsson Häikiö. Du kan läsa Bild, konst och medier för yngre barn - - kulturella redskap och pedagogiska perspektiv-boken i PDF, ePUB, MOBI på vår hemsida radiodeltauno.it. Du hittar också andra böcker av författaren Marie Bendroth Karlsson,Tarja Karlsson Häikiö.
Det är en pedagogisk balansakt att ta del av barns perspektiv och i rätt ögonblick utmana dem så att de utifrån egna intressen kan lära sig mer om olika gestaltningsformer och om den visuella kultur de lever i. Att barn idag erövrar en visuell läskunnighet är lika angeläget som att de får en verbal- och skriftspråklig kompetens. Med denna antologi vill vi erbjuda kulturella redskap och pedagogiska perspektiv för att arbeta med bild och konst i förskolan, men också på fritidshem och i skolans tidiga år. Det pedagogiska arbetet med bild, konst och medier har olika aspekter - sociala, kunskapsmässiga, kommu nikativa och konstnärliga. Vi menar att samtliga är betydelse fulla och att det är viktigt att ingen av dessa aspekter hamnar i skuggan. De senare årens fokus på visualitet, visuell kultur, estetiska lärprocesser och lärande om, i, genom och med konst behöver diskuteras ytterligare i relation till yngre barn. Med exempel från olika projekt och aktiviteter diskuterar vi hur arbetet med bild i vid mening kan vara både lekfullt, meningsskapande, lärande och problematiskt.

FÖRFATTARE: Marie Bendroth Karlsson,Tarja Karlsson Häikiö

FILNAMN: Bild, konst och medier för yngre barn - - kulturella redskap och pedagogiska perspektiv.pdf

UTGIVNINGSDATUM: 2014-09-30

DIMENSIONERA: 1,19 MB

ISBN: 9789144089935

LADDA NER
LÄSA ONLINE

Bild, konst och medier för yngre barn: kulturella redskap och pedagogiska perspektiv. Lund: Studentlitteratur. Läroplan för förskolan Lpfö 98 (rev.10). (2011). Stockholm:Skolverket. Upplagd av Anna kl. 12:26 Inga kommentarer: Skicka med e-post BlogThis!

Nådastöt.pdf

Iranskan.pdf

Morden i Bjärred : och andra berättelser om föräldrar som mördat sina barn.pdf

Turist i tillvaron.pdf

Den riskfyllda gemenskapen : att hantera säkerhet på ett passagerarfartyg.pdf

Drakguldet.pdf

Dialektisk beteendeterapi : arbetsblad för färdighetsträning.pdf

Ikonen i fickan.pdf

Du är betydelsefull.pdf

Organisationers vardag : sett underifrån.pdf

Stil. Språkets svårfångade signalsystem.pdf

Sälön 1968 : neutralitetens utpost.pdf