Vägar till naturvetenskapens värld : ämneskunskap i didaktisk belysning eBook

Radiodeltauno.it Vägar till naturvetenskapens värld : ämneskunskap i didaktisk belysning Image

BESKRIVNING

Vill du läsa Vägar till naturvetenskapens värld : ämneskunskap i didaktisk belysning pdf boken online? Bra val. Den här boken skrevs av författaren Inger Karlefors,Gustav Helldén,Per Högström,Gunnar Jonsson,Anna Vikström. Att läsa Vägar till naturvetenskapens värld : ämneskunskap i didaktisk belysning online är nu så enkelt!
Vad händer när vatten fryser till is? Hur övervintrar bin? När dör en morot? Vad behövs för att ett frö ska gro? Dessa och andra till synes enkla frågor leder i boken Vägar till naturvetenskapens värld -ämneskunskap i didaktisk belysning in på de stora frågorna om allt liv på vår jord, om biologisk mångfald, ekologi och hållbar utveckling. Läs mer Bokens författare börjar med att behandla de små atomerna, därefter cellen och villkoren för några olika livsformers liv och växande, och avslutar i ekosystemen och våra mänskliga samhällen. Deras utgångspunkt är övertygelsen om att det naturvetenskapliga ämnesinnehållet ska behandlas tillsammans med de ämnesdidaktiska frågorna. Den didaktiska belysningen är inspirerad av variationsteorin, en teori om lärande som utgår från att variationen är en viktig förutsättning för att vi ska kunna urskilja saker i vår omvärld. Fokus ligger här på "lärandets objekt", det vill säga det som eleverna förväntas lära sig, hur detta lärande görs möjligt och vad eleverna sedan faktiskt lär sig. Boken är främst tänkt som kurslitteratur inom lärarutbildningen och grundläggande fortbildningar för förskollärare och lärare. Den kan också användas i olika barnledarutbildningar inom natur- och fritidssektorn. Intresserade lärare som vill bredda sina kunskaper i ämnet kan också ha stor glädje av boken. Denna nya upplaga har kompletterats med två nya kapitel: ett grundläggande från fysikens område och ett om rymden. Om författarna Gustav Helldén - professor emeritus i de naturvetenskapliga ämnenas didaktik vid Högskolan Kristianstad Per Högström - fil.dr och universitetslektor i pedagogik med inriktning mot naturvetenskapernas didaktik vid Luleå tekniska universitet Gunnar Jonsson - fil.dr och universitetslektor i naturvetenskapligt lärande vid Luleå tekniska universitet Inger Karlefors - fil.dr och universitetslektor i pedagogik vid Luleå tekniska universitet Anna Vikström - fil.dr och universitetslektor i naturvetenskapligt lärande på lärarutbildningen vid Luleå tekniska universitet

FÖRFATTARE: Inger Karlefors,Gustav Helldén,Per Högström,Gunnar Jonsson,Anna Vikström

FILNAMN: Vägar till naturvetenskapens värld : ämneskunskap i didaktisk belysning.pdf

UTGIVNINGSDATUM: 2015-07-29

DIMENSIONERA: 6,74 MB

ISBN: 9789147114788

LADDA NER
LÄSA ONLINE

Vad händer när vatten fryser till is? Hur övervintrar bin? När dör en morot? Vad…

Edgar Cayce och Kabbalah.pdf

Bortbytingen : novell.pdf

Lär dig teckna hästar.pdf

Brand ombord : när fartyg förliser.pdf

Två sorters sanning.pdf

Endometrios - Mensvärken från helvetet.pdf

En gata i Paris och dess invånare.pdf

Råttkungen.pdf

Noter och fragment om arkitektur och förpliktelser.pdf

Ta grepp om övergreppen.pdf

Förbjuden stund.pdf

Bokfört.pdf

The Keys.pdf

Begiven Adept.pdf

.pdf

Allt ljus på teamet : en handbok för teamutveckling.pdf

Kungar, drottningar, älskare och älskarinnor : konvenansäktenskap och kunglig sängkammarfröjd.pdf

BeGreppbart - Konsumtion.pdf

Om sommaren.pdf

Människa strax : dikter.pdf