Vägar till naturvetenskapens värld : ämneskunskap i didaktisk belysning eBook

Radiodeltauno.it Vägar till naturvetenskapens värld : ämneskunskap i didaktisk belysning Image

BESKRIVNING

Vägar till naturvetenskapens värld : ämneskunskap i didaktisk belysning är en bra bok. Den här boken skrevs av författaren Inger Karlefors,Gustav Helldén,Per Högström,Gunnar Jonsson,Anna Vikström. På vår hemsida radiodeltauno.it kan du läsa boken Vägar till naturvetenskapens värld : ämneskunskap i didaktisk belysning online.
Vad händer när vatten fryser till is? Hur övervintrar bin? När dör en morot? Vad behövs för att ett frö ska gro? Dessa och andra till synes enkla frågor leder i boken Vägar till naturvetenskapens värld -ämneskunskap i didaktisk belysning in på de stora frågorna om allt liv på vår jord, om biologisk mångfald, ekologi och hållbar utveckling. Läs mer Bokens författare börjar med att behandla de små atomerna, därefter cellen och villkoren för några olika livsformers liv och växande, och avslutar i ekosystemen och våra mänskliga samhällen. Deras utgångspunkt är övertygelsen om att det naturvetenskapliga ämnesinnehållet ska behandlas tillsammans med de ämnesdidaktiska frågorna. Den didaktiska belysningen är inspirerad av variationsteorin, en teori om lärande som utgår från att variationen är en viktig förutsättning för att vi ska kunna urskilja saker i vår omvärld. Fokus ligger här på "lärandets objekt", det vill säga det som eleverna förväntas lära sig, hur detta lärande görs möjligt och vad eleverna sedan faktiskt lär sig. Boken är främst tänkt som kurslitteratur inom lärarutbildningen och grundläggande fortbildningar för förskollärare och lärare. Den kan också användas i olika barnledarutbildningar inom natur- och fritidssektorn. Intresserade lärare som vill bredda sina kunskaper i ämnet kan också ha stor glädje av boken. Denna nya upplaga har kompletterats med två nya kapitel: ett grundläggande från fysikens område och ett om rymden. Om författarna Gustav Helldén - professor emeritus i de naturvetenskapliga ämnenas didaktik vid Högskolan Kristianstad Per Högström - fil.dr och universitetslektor i pedagogik med inriktning mot naturvetenskapernas didaktik vid Luleå tekniska universitet Gunnar Jonsson - fil.dr och universitetslektor i naturvetenskapligt lärande vid Luleå tekniska universitet Inger Karlefors - fil.dr och universitetslektor i pedagogik vid Luleå tekniska universitet Anna Vikström - fil.dr och universitetslektor i naturvetenskapligt lärande på lärarutbildningen vid Luleå tekniska universitet

FÖRFATTARE: Inger Karlefors,Gustav Helldén,Per Högström,Gunnar Jonsson,Anna Vikström

FILNAMN: Vägar till naturvetenskapens värld : ämneskunskap i didaktisk belysning.pdf

UTGIVNINGSDATUM: 2015-07-29

DIMENSIONERA: 9,15 MB

ISBN: 9789147114788

LADDA NER
LÄSA ONLINE

Vad händer när vatten fryser till is? Hur övervintrar bin? När dör en morot? Vad behövs för att ett frö ska gro? Dessa och andra till synes enkla frågor leder i boken Vägar till naturvetenskapens värld -ämneskunskap i didaktisk belysning in på de stora frågorna om allt liv på vår jord, om biologisk mångfald, ekologi och hållbar utveckling.

Myten om maskinen : essäer om makt, modernitet och miljö.pdf

Inkomstskatt - Supplement upplaga 16.pdf

Sanningens ögonblick Handbok för ett nytt ledarskap i en ny tid.pdf

Ting och tecken.pdf

Ty riket är mitt.pdf

Uppsatskalendern - din handbok till att skriva en .....pdf

Nordisk mytologi - Vikingatidens gudar och hjältar.pdf

Jag har det rätt bekvämt men skulle kunna ha det lite bekvämare.pdf

En världsomsegling under havet.pdf

Lätt svensk grammatik med övningar.pdf

Att utveckla självständiga läsare : dynamiskt mindset och undervisningsstrategier.pdf

Amici Kursbok - Italienska för nybörjare.pdf

Afrofobi : en kunskapsöversikt över afrosvenskars situation i dagens Sverige.pdf

En löskekarl.pdf

Vågornas viskningar.pdf

Fysik - Fysik 1 och 2.pdf